Over VZI

De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici is als vaksectie binnen de NVTG (Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg) opgericht op 23 april 1971. Op 26 mei 1978 werd zij een zelfstandige Vereniging van Ziekenhuiselektronici (VZE). In 1986 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VZI). De VZI is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De vereniging kent leden (uit de ziekenhuizen) en gasten (uit medisch technologische bedrijven).

Doel

Het doel van de VZI is de contacten tussen leden te bevorderen, hun kennis te vergroten en te verdiepen. Tevens behartigt de VZI de belangen van haar leden.

Regio’s

VZI kent een vijftal regio's (Noord, Oost, Zuid, West en Midden). De coördinatoren van elke regio zorgen ervoor dat kennis ván en het contact tússen de leden bevorderd wordt. Tenminste één keer per jaar komen zij voor afstemming bij elkaar en organiseren door het jaar heen, TechTaks over zeer uiteenlopende thema’s.

Vaksecties

Binnen VZI zijn twee aparte vaksecties actief: MAMI (Management Medische Instrumentatie) en MMI (Mechanische Medische Instrumentatie). De coördinatoren van deze vaksecties zorgen ervoor dat er voldoende aandacht is voor deze specifieke deelgebieden. Zij stemmen jaarlijks de activiteiten op elkaar af.

TechTalks

Jaarlijks worden meerdere TechTalks georganiseerd, veelal door en bij gastleden. De technische onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn medisch-technologisch gericht. Deze bijeenkomsten worden hoofdzakelijk bij gastleden gehouden, waarbij de organiserende coördinator als gastheer optreedt.

HealthTechs

VZI organiseert jaarlijks een HealthTech in het najaar en kan daarbij samenwerken met andere beroepsverenigingen.

Opleidingen

VZI heeft een opleidingscommissie die de beschikbare opleidingen voor de leden beoordeelt en waardeert. Daarnaast worden opleidingsmogelijkheden gestimuleerd door het zelf ontwikkelen van trainingen met gastleden, bijvoorbeeld op het gebied van de risicomanagement, laserveiligheid, presentatietechnieken en elektrische veiligheid.

Koepel Medische Technologie

De Koepel MT bestaat uit afgevaardigden van negen beroeps- en belangenorganisaties, te weten:

 • BMTZ (Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg)
 • NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)
 • NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers)
 • VZI (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici)
 • WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen)
 • NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica)
 • DSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)
 • NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) 
 • LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Binnen de Koepel MT zijn bovenstaande verenigingen en werkgroep allen vanuit verschillende achtergronden (mede) verantwoordelijk voor de veilige toepassing en kwaliteitsborging van medische technologie binnen de gezondheidszorg. De Koepel MT is hiermee hét aanspreekpunt voor overheid, inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en overige partijen in de gezondheidszorg.

Informatievoorziening

 • Website: algemeen gedeelte en besloten Ledenportaal
 • MT-Integraal: online magazine over de medische technologie in de gezondheidszorg
 • VZI-nieuwsbrief: wordt maandelijks digitaal verstuurd