Over VZI

De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici is als vaksectie binnen de NVTG (Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg) opgericht op 23 april 1971. Op 26 mei 1978 werd zij een zelfstandige Vereniging van Ziekenhuiselektronici (VZE). In 1986 werd de naam gewijzigd in Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VZI). De VZI is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. De vereniging kent leden (uit de ziekenhuizen) en gasten (uit medisch technologische bedrijven).

Doel

Het doel van de VZI is de contacten tussen leden te bevorderen, hun kennis te vergroten en te verdiepen. Tevens behartigt de VZI de belangen van haar leden.

Teams

Binnen VZI zijn diverse teams actief met ieder zijn specifieke deelgebieden op gebied van PR, Opleiding, Events, Kwaliteitsregister etc.

Koepel Medische Technologie

De Koepel MT bestaat uit afgevaardigden van negen beroeps- en belangenorganisaties, te weten:

 • BMTZ (Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg)
 • NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)
 • NVKFM (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers)
 • VZI (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici)
 • WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen)
 • NVKI (Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica)
 • DSMH (Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)
 • NVvTG (Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde) 
 • LNAG (Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg)

Binnen de Koepel MT zijn bovenstaande verenigingen en werkgroep allen vanuit verschillende achtergronden (mede) verantwoordelijk voor de veilige toepassing en kwaliteitsborging van medische technologie binnen de gezondheidszorg. De Koepel MT is hiermee hét aanspreekpunt voor overheid, inspectie voor de volksgezondheid (IGZ) en overige partijen in de gezondheidszorg.

Informatievoorziening

 • Website: algemeen gedeelte en besloten Ledenportaal
 • MT-Integraal: online magazine over de medische technologie in de gezondheidszorg
 • VZI-nieuwsbrief: wordt maandelijks digitaal verstuurd