Privacy beleid

Algemeen

De website “www.vzi.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (hierna: VZI), gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 404.767.25. VZI is bereikbaar via het emailadres secretariaat@vzi.nl

De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is vrijgesteld van melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid: VZI garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Registratie van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt VZI uw persoonsgegevens vast zodat zij haar diensten aan u kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover u kan nakomen. VZI registreert uw persoonsgegevens bij aanmelding bij vereniging en kan deze tussentijds wijzigen. Indien beschikbaar, gaat het om de volgende gegevens (indien aanwezig):

 • Aanhef, Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Privé adres, Privé postcode, Privé woonplaats, Privé emailadres
 • Instelling/Bedrijf, Locatie, Afdeling
 • Functie
 • Bezoekadres, Bezoekadres postcode, Bezoekadres plaats
 • Emailadres zakelijk
 • Telefoonnummer algemeen, Telefoonnummer doorkies, Mobiel
 • Website
 • Postbus nummer, Postbus postcode, Postbus plaats
 • Deelname groepen en vaksecties
 • Aanmelddatum
 • Factuuradres

VZI gebruikt deze gegevens voor eigen communicatie met onze leden met betrekking tot de diensten van VZI als vereniging. Hierbij houdt VZI rekening met persoonlijke voorkeuren.  

Cookies

VZI maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk.

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren
 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken
 • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Functionele cookies
De website maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan u de (collectieve) diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en bijvoorbeeld uw eigen gegevens kunt raadplegen. Het is niet mogelijk om u voor functionele cookies af te melden.

Google Analytics cookies
VZI maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan VZI ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan VZI aanpassingen maken op haar website en of service. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Social media cookies
Op de website wordt beperkt gebruik gemaakt van sociale media buttons, te weten Twitter en LinkedIn. Via deze buttons kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen.

Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website van VZI gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Wie hebben er toegang tot uw gegevens?

VZI gaat discreet om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw expliciete toestemming verstrekken aan derden voor direct-marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor het toezenden van commerciële aanbiedingen. VZI verstrekt uw gegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen en om er voor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen. Ook voor het gebruik van PE-Online (registratie (na)scholingsactiviteiten en (her)registratie is het noodzakelijk om (enkele) persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor toezending van het digitale tijdschrift MT-Integraal (www.mtintegraal.nl) en het verzenden van nieuwsbrieven worden e-mail adressen beschikbaar gesteld.

Automatisch gegenereerde informatie die VZI verzamelt voor statistische doeleinden (in het kader van de werking van de website) en de beveiliging en verbetering van de website zullen alleen aan derden worden verstrekt voor zover zij niet tot u herleidbaar zijn.

VZI kan uw gegevens ook aan derden verstrekken indien zij daar op grond van wet- en regelgeving toe is verplicht, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Uitsluitend daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. VZI houdt zich aan de wettelijke regels en kaders.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Via het intranet worden hiervoor mogelijkheden ter beschikking gesteld.
Indien die gegevens onjuist, niet (meer) van toepassing of onvolledig zijn dan kunt u ons ook vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met secretariaat@vzi.nl

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij bewaren uw gegevens in een beveiligde omgeving op secure servers. Ook na opzegging van lidmaatschap of beëindiging van een overeenkomst, blijven deze gegevens bewaard in deze beveiligde omgeving. Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar VZI geen toezicht op houdt. VZI is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Daar waarmee uitwisseling van persoonsgegevens (cMember, PE-Online) plaatvindt, wordt dit privacybeleid ook gehanteerd.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar secretariaat@vzi.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Ons secretariaat is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

(Versie 23 juli 2020)