Kwaliteitsregister

Waarom certiferen? Bekijk de folder

Zorgverleners komen met lege handen te staan als door een tekort aan vakbekwame medisch technici de medische technologie niet meer kan worden ingezet in de patiëntenzorg. Het gevolg kan zijn dat onderzoeken en operaties uitgesteld moeten worden.

Veilige toepassing van de medische technologie

De medisch technicus is een belangrijke partner voor een goed functionerende zorginstelling en een onmisbare schakel in de veilige toepassing van de medische technologie. In het Convenant medische technologie in het ziekenhuis" wordt om die reden in artikel 4.10 als voorwaarde gesteld dat een medisch technicus aantoonbaar bevoegd en bekwaam moet zijn in de medische technologie om zelfstandig onderhoudswerkzaamheden aan medische apparatuur te mogen verrichten.

Aantoonbaar bevoegd

Met de juiste vakopleiding beschikken medisch technici over een startkwalificatie die past bij de uitoefening van het beroep. De VZI heeft daarvoor in samenwerking met het college van zorgopleidingen (CZO) en de branche organisaties NVZ/NFU opleidingseisen opgesteld voor de opleiding medisch technicus op niveau 4. De opleiding wordt aangeboden door INTOP Zorgsector en het Techniek College Rotterdam (TCR) Albeda. Naast deze twee theoretische leergangen bestaat er ook een praktijk leergang. Verschillende ziekenhuizen bieden een door CZO erkende praktijkleerplek.

De VZI ontwikkelt op dit moment beroepsprofielen voor medisch technici. Deze zullen inzichtelijk maken welke taken en verantwoordelijkheden passen bij de drie niveaus MT3, MT4 en MT5/ Medisch technoloog. De beroepsprofielen bieden houvast voor instellingen bij het opstellen van functieprofielen voor medisch technici.

Voor toelating tot het kwaliteitsregister VZI wordt momenteel een technisch MBO 3, MBO 4 of HBO diploma gevraagd. Vanaf MT4 wordt aanvullend gevraagd naar de vervolgopleidingen MTA en MTB. Voor MT5 vragen we daarbij de vervolgopleiding MTC of HBO technische bedrijfskunde.

Aantoonbaar bekwaam

Eenmaal werkzaam is het belangrijk om vakkennis op peil te houden. Medisch technici volgen daarvoor interne training en externe cursussen. Cursussen zijn veelal apparaat specifiek. Veel daarvan worden gegeven door leveranciers. Het kwaliteitsregister VZI is bedoeld om bij te houden op welke technologiegroepen bij- en nascholing is gevolgd. Met dat inzicht kan aangetoond worden op welke technologiegroepen een medisch technicus over actuele bekwaamheden beschikt.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij inzichtelijk kunnen maken op welke technologiegroepen de medisch technicus bevoegd én bekwaam zijn. Dat vereist inzicht in de werkervaring per technologiegroep en de nascholing die per technologiegroep gevolgd wordt. VZI certificatie is daarvoor een praktisch hulpmiddel dat steeds meer aan betekenis wint.

Kwaliteitsregister VZI

Als registratiesysteem voor het kwaliteitsregister heeft VZI gekozen voor PE-Online. Vele beroepsverenigingen in de zorg maken van dit systeem gebruik, veel opleidingsinstituten zijn ermee bekend. Het stelt VZI in staat om op een betaalbare en efficiënte manier certificatie op alle niveaus aan te bieden.

Het aantal gecertificeerden vertoont een jaarlijkse stijging, zoals hieronder te zien is:

  • 2019: 138
  • 2020: 191
  • 2021: 224
  • 2022: 256