Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van de Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze site betekent aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Copyright

Deze website is eigendom van VZI. De informatie wordt verzorgd door het webbeheer en het secretariaat. Alle gegevens op deze site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Het is toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van VZI, teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken, mits deze wordt voorzien van bronvermelding.

VZI streeft ernaar de informatie zo volledig en actueel als mogelijk is. Het bestuur van VZI en de redactie van de website wijzen echter elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) de geleverde informatie van de hand.

Reclame en Financiering

Deze website bevat uitsluitend banners van gastleden en vermeldingen van (commerciële) evenementen danwel daarmee samenhangende relevante berichten. Overige commerciële informatie wordt niet geplaatst. Links met externewebsites worden geselecteerd op relevantie en onafhankelijkheid. De website wordt uit eigen middelen van VZI bekostigd: inkomsten uit geplaatste advertenties en banners. De inhoud van de website wordt niet beïnvloed door financiering van buitenaf.

Privacy

Sommige delen van deze website zijn alleen toegankelijk door in te loggen. Door bezoekers ingestuurde formulieren met persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar het secretariaat en gearchiveerd op de website. Verder worden op deze website algemene, statistische bezoekgegevens bijgehouden zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoeker zelf. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens over de meest bezochte pagina’s, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine.

Privacy Statement

VZI heeft haar privacy beleid separaat beschreven.

Koppeling van en naar website van derden  

  • VZI draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die via een link verbonden zijn;
  • Linken naar deze website is toegestaan mits in de juiste context en VZI daardoor geen schade wordt aangedaan.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

(versie 23 juli 2020)