Ereleden

Leden die zich naar mening van bestuur en leden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, kunnen worden voordragen als erelid. VZI heeft volgende personen deze status toegekend: