Norm&Download

De VZI certificatie normen bieden een maatstaf voor medisch technici om zich te onderscheiden op hun eigen niveau. In de normstelling is rekening gehouden met de loopbaan van de medisch technicus. VZI certified medisch technici hebben hun badge verdiend en mogen daar met recht trots op zijn.

Normen

Op het leaflet zie je op één A4 een samenvatting van de VZI certificatie normen. Voor uitgebreide informatie kun je hieronder de certificatie normen downloaden.

Klik het onderstaande leaflet aan om als PDF te downloaden.

Op het leaflet zie je op één A4 een samenvatting van de VZI certificatie normen. Klik het leaflet aan om te vergroten of in PDF te downloaden. Voor uitgebreide informatie kun je hieronder de certificatie normen downloaden.

In de norm staan de voorwaarden voor certificatie MT3, MT4 en MT5/ medisch technoloog. In het accreditatiereglement staat hoeveel scholingspunten per activiteit worden toegekend. Dit kun je overigens ook vinden in PE-online bij het toevoegen van een activiteit. Het certificatiereglement beschrijft het proces voor certificatie en hercertificatie.

Badges

Ben je gecertificeerd? Van harte gefeliciteerd! Vanaf nu kun je de badge met een 'VZI-certified' logo voeren.

Bij elke type certificatie hoort een ander ‘VZI-certified’ logo. Dit logo kun je gebruiken in je zakelijke emailhandtekening, jouw LinkedIn-profiel, op het visitekaartje, persoonsbadge of in combinatie met andere correspondentie.

Het is alleen toegestaan om de badge ‘VZI certified’ te gebruiken als je een geldige registratie hebt in het openbare kwaliteitsregister VZI. Zoek in het openbare kwaliteitsregister VZI om te zien welke badge jij bevoegd bent te mogen voeren en wat jouw eigen registratienummer is. Beiden zijn daar te vinden in de zoek-resultaten.

Hieronder kun je het op jou van toepassing zijnde logo downloaden (tegen misbruik zal worden opgetreden). 

   

Toelichting benodigde documenten ReCer2.0

 • 01 - VZI certificatie normen 2022
   7 pagina’s | Met ingang van 1 april 2020 zijn de normen voor certificering aangepast. In de normen staat welke eisen worden gesteld aan toelating en periodieke hercertificering. Iedere medisch technicus start met een basisregistratie. In die periode kan opgave gedaan worden van bij- en nascholing. Daarna kan certificatie aangevraagd worden voor medisch technicus. VZI onderscheidt de niveaus MT3, MT4 en MT5. Bekijk de norm voor details.
 • 02 - VZI Certificatie reglement 2020
  3 pagina’s | In dit reglement is beschreven op welke wijze de certificatienormen worden gehandhaafd. De VZI registratiecommissie is verantwoordelijk voor toetsing van de registratienormen, zij doet dat aan de hand van dit reglement. In dit document staan bijvoorbeeld regels voor opzegging, doorhaling en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep.
 • 03 - VZI Accreditatie reglement 2023
  5 pagina’s | In dit reglement is beschreven op welke wijze en onder welke voorwaarden PE-punten worden toegekend aan bij- en nascholing voor medisch technici. De VZI opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de accreditatie van bij- en nascholing en doet dat aan de hand dit reglement. In dit document staat een overzicht van het aantal PE-punten per activiteit.
   
 • 04 - VZI Scholingsverklaring 2023
  1 pagina | Hoewel geen formulieren meer nodig zijn voor het opgeven van activiteiten, is er soms behoefte aan een scholingsverklaring omdat men hun deelnamebewijs kwijt zijn of in geval een interne training is gegeven. In die gevallen kan deze scholingsverklaring worden gebruikt.
   
 • 05 - Werkgeversverklaring 2023
  1 pagina | Voor certificatie is een MBO of HBO diploma nodig. Stel dat u deze kwijt bent of dat u die niet heeft, maar wel op dat niveau werkzaam bent. In dat geval kunt u deze werkgeversverklaring gebruiken. Uw leidinggevende verklaart dan op welk opleidingsniveau u werkzaam bent en in welke functie.

 

Download documenten kwaliteitsregister VZI