Medisch Technicus

Rick Weenink
Medisch technicus in het Deventer Ziekenhuis

‘Ik ben opgeleid aan de MTS in de elektrotechniek en ik werk inmiddels al 13-14 jaar naar volle tevredenheid in dit ziekenhuis. Ik kwam via een stage hier in het ziekenhuis terecht en dat beviel zo goed dat ik eigenlijk nooit meer ben weggegaan.

Vervolgens heb ik vanuit het ziekenhuis de opleidingen Medische Techniek A en B gevolgd bij INTOP Zorgsector.

We werken hier met een team van zeven man, van junior-techneut tot medisch technicus en we hebben de afdelingen verdeeld. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat er op de OK gebeurt: het inregelen van apparaten, registratie, verzorgen van documentatie, oplossen van storingen en overleg met leveranciers.

Als projectleider is mijn werkveld heel dynamisch: van overleg met de afdeling Klinische Fysica tot inkoop en het verrichten van ad hoc reparaties van hoog-risico-apparaten. Het werk is dus in de loop van de jaren steeds breder geworden, het is niet meer alleen maar sleutelen, ik ben echt inhoudsdeskundige geworden.

Als projectleider is mijn werkveld heel dynamisch

Nog los van de registratie en documentatie heeft alles nu onderhoud en controle nodig, in tegenstelling tot de correctieve behandeling die meeste apparaten vroeger kregen. Nu moet je het onderhoud bij complexe apparaten spreiden zodat je feeling houdt met het apparaat, het moet regelmatig door je vingers gaan. Voor sommige apparaten moet je echt een specialist opleiden of het onderhoud door de leverancier laten doen. Dan moet je daar dus het contact onderhouden.

Er zijn in de loop der jaren ook meer apparaten in het ziekenhuis gekomen: ongeveer van 3.000 naar 5.000, en de ICT speelt inmiddels ook een grotere rol in de medische techniek.

Een bijdrage leveren aan het zorgproces

Ik vind het fijn als het ziekenhuis kosten kan besparen omdat wij zelf een apparaat kunnen repareren. En ik haal eer uit mijn werk als ik eraan kan bijdragen dat het zorgproces niet stagneert. Ik kan natuurlijk niet toveren, maar als er een patiënt op tafel van de CT ligt en er werkt iets niet en ik krijg dat snel weer aan de praat, dan vind ik dat heel mooi.

De kennis gaat heel makkelijk rond

Voor mij is het ziekenhuis als een soort dorp, met een bijzonder fijne sfeer. Iedereen kent elkaar en het overleg met collega’s is heel laagdrempelig. Er is altijd wel tijd om elkaars problemen aan te horen en tot een oplossing te komen: van managers tot ok-personeel. De kennis gaat heel makkelijk rond. Dat kan gaan over simpele gebruikersfouten, maar ook over complexere vraagstukken.

Zo zie ik de VZI ook, als een plek om vakgenoten te ontmoeten en kennis uit te wisselen en nascholing te krijgen. Sommige collega’s zijn ook bezig met certificering die de VZI nu aanbiedt, dat lijkt me een mooi initiatief.

(2020-12 | interview: Floor Gerritsma, fotografie: Ronald Zuidinga)