Beroepsprofielen

De VZI wil het vakgebied van de medisch technici zichtbaar maken. Daarom zijn er beroepsprofielen ontwikkeld voor de medisch technicus die op 3 niveaus werkzaam kan zijn, de medisch technicus 3, 4 en 5. De beroepsprofielen geven inzicht in de taken, verantwoordelijkheden, kennis en competenties die horen bij de beroepen.

Hogere eisen

In de patiëntenzorg wordt steeds meer hoogwaardige technologie ingezet. Het is daarom van belang dat er medische technici zijn voor het realiseren en behouden van de bedrijfszekerheid en veiligheid van de technologie en het oplossen van storingen en  gebruikersproblemen. Dat vraagt om kennis en regie van iemand die ingevoerd is in het proces, het geheel overziet en die snel in beeld brengt waar de kern van een technisch probleem zit. De medisch technicus overbrugt de kloof tussen theorie, beleid, processen en techniek met zijn kennis en ervaring uit de praktijk.

Ziekenhuizen kunnen de beroepsprofielen gebruiken voor het opstellen van hun functiebeschrijvingen, voor het uitvoeren van EVC procedures en voor het vaststellen op welk niveau een medisch technicus functioneert.

Kwaliteitsborging

De beroepsprofielen kunnen een uitgangspunt zijn voor het ontwikkelen van een scholingsaanbod, organisatie specifiek en algemeen. VZI kan de beroepsprofielen daarnaast gebruiken om vast te stellen in welk register een medisch technicus kan worden geplaatst. Daarmee borgt de vereniging de kwaliteit van de ingezette medisch technici.

De beroepsprofielen zijn door VZI in samenwerking met inhoudsdeskundigen op het gebied van medische techniek ontwikkeld. Brondocumenten waren de functieprofielen, het register van VZI en gesprekken met leidinggevenden. De concept versies zijn voorgelegd aan vertegenwoordigers van diverse ziekenhuizen. De beroepsprofielen zijn gelegitimeerd door het bestuur van VZI.

De beroepsprofielen zijn weergegeven in 3 documenten Beroepsprofiel MT3, MT4 en MT5 en te downloaden: