Next Generation Medisch Technicus

Nicole Roosjen (26)
Medisch instrumentatietechnicus, Amsterdam UMC, locatie AMC

‘Ik heb hbo Gezondheidszorg Technologie gestudeerd en ik ben inmiddels alweer 5 jaar hier aan het werk. Via het ziekenhuis heb ik de opleidingen MT-A en -B gedaan.

Ik houd mij veel bezig met risicoanalyses, borging en registratietrajecten. We zijn natuurlijk een grote organisatie en er komt veel kijken bij de levenscyclus van medische apparatuur. Daarnaast doe ik ook gewoon ad-hocreparaties en kijk ik goed naar de vraag waarom iets kapotgaat.

Onze afdeling is heel klantgericht, we staan dicht bij de onderzoekers, laboranten en de zorgverleners. Zij zijn vaak blij verrast als wij hun probleem snel hebben verholpen. En daar word ik dan weer blij van.

Diversiteit is nuttig

In huis hebben we tweewekelijks overleg met diverse teams. Tijdens de overleggen kan je informatie uitwisselen met elkaar en knelpunten bespreken, dit gaat heel informeel. Naast de certificering die voor bepaalde apparatuur nodig is, kan je zelf ook eventuele nascholing aankaarten bij je leidinggevende. Zo zag ik ooit een congres van de VZI voorbijkomen dat mij nuttig leek. Dat congres beviel goed en inmiddels zit ik in de congrescommissie van de VZI. Dat is leuk omdat ik collega’s ontmoet en uitgebreid hoor wat er in andere ziekenhuizen speelt. Bovendien kan ik op deze manier de agenda mede-bepalen en ook de stem laten horen van de jonkies in dit vak. Het is altijd een goed idee om een divers team te hebben. Techniek is van oudsher een mannenbedrijf en het zijn ook de mannen die al jarenlang met elkaar samenwerken dus een beetje nieuw bloed van de next generation is zeker welkom.

Het is altijd een goed idee om een divers team te hebben

‘Wie sleutelt er aan de OK van de toekomst?’ vond ik een goede techtalk. Ons vak verandert voortdurend: er komt steeds meer software bij kijken, meer regelgeving, meer samenwerking met de ICT en de medische apparatuur is ook vaker bij de gebruikers thuis. Wij moeten steeds antwoorden vinden op de vragen die daarbij horen.

Ik heb wel het idee dat mijn generatie software intuïtiever begrijpt, we zijn er meer mee opgegroeid: ik durf die knop in te drukken omdat ik weet wat die knop op andere plekken, bij andere apparaten doet. Oudere medisch technici hebben soms het standpunt dat ze niet aan de software komen.

Aan de andere kant zie ik ook dat de ICT echt een andere afdeling is. Zij zijn wat meer op het protocol gericht en ze voelen de urgentie wat minder, waarschijnlijk omdat ze wat verder afstaan van de gebruikers. Wij zijn actiegerichter, soms ook té, dan willen we het probleem te snel ad hoc oplossen.

Waar gaat het heen

Over vijf jaar ben ik denk ik verder gegroeid in deze organisatie, een stapje hoger. Ik wil graag mijn beste eigenschappen tot bloei laten komen hier.

Het is denk ik voor de jongeren op de arbeidsmarkt niet altijd duidelijk wat er allemaal in het ziekenhuis gebeurt. Hoe technisch het hier is en hoe de techniek bijdraagt aan de zorgverlening. Vaak hebben mensen bij het ziekenhuis alleen de associatie met ziekte: je komt er bij zieke mensen op bezoek of je gaat erheen als je ziek bent. Het zou goed zijn om te benadrukken wat voor een prachtige werkplek het ziekenhuis is, en dus vooral ook de serviceafdelingen. De VZI kan daar ook aan bijdragen. Iedereen vist bij de werving momenteel in dezelfde vijver en technici blijven lang op dezelfde plek werken. Het is goed om ook andere vijvers aan te boren. Ik vertel in ieder geval altijd enthousiast over mijn vak.’

(2021-05 | interview: Floor Gerritsma, fotografie: Ronald Zuidinga)