Medisch Technoloog

Deze pagina is nog in ontwikkeling

De medisch technoloog richt zich op toepassing van medische technologie en wil bijblijven en vooroplopen in zijn vak.

Welke nieuwe technologie is er morgen?

  • welke ontwikkelingen zijn er bij de fabrikant?
  • welke ervaringen hebben anderen met producten en diensten?
  • een PvE opstellen, heb ik alles?
  • inschatten verlengen levensduur
  • voorbeeldcases met betrekking tot bijvoorbeeld OK, koppelingen, hygiëne, ICT
  •  wie werkt met en heeft ervaring met specifieke medische technieken?
  • authoriteit laden zonder al teveel moeite

Via VZI kunt u hier antwoorden op vinden