FAQ

Heb je vragen met betrekken het Kwaliteitsregister? Kijk hieronder of je vraag met antwoord wordt vermeld. Zo niet, aarzel dan niet om contact op te nemen met de beheerder van het kwaliteitsregister VZI via register@vzi.nl

01. Hoe log ik in op PE-online?
Je komt in je PE-online account via Mijn-VZI. Log dus altijd eerst in op de VZI website. Na inloggen op VZI zie je onderaan de pagina "Inlog&Aanmelden" de KNOP waarmee je direct kunt inloggen op PE-online. PE-online is software voor permanente educatie. Het wordt door veel beroepsgroepen gebruikt. In PE-online word je VZI-registratie bijgehouden.

02. Hoe meld ik mij aan?
Log in op de VZI website en ga naar PE-online. Ben je voor het eerst in PE-online, dan is nu direct een account voor je aangemaakt. Vraag in PE-online een basisregistratie aan. Klik op “dossier indienen”. Hierbij heb je een scan nodig van je MBO of HBO diploma plus eventuele certificaten MTA, MTB of MTC. De rest komt later.

Let op: Upload geen certificaten van bij- en nascholingen, dat kan later als je een basisregistratie hebt onder “Toevoegen”.

03. Hoe vraag ik MT certificatie aan?
Nadat je een basisregistratie hebt en voldoende bij- en nascholing hebt geüpload, kun je certificatie aanvragen voor MT3, MT4 of MT5. Bij je “basisregistratie” klik je op “dossier indienen”. Je kunt hierbij direct deskundigheidsgebieden aanvragen.

04. Hoe verloopt een certificatie-traject?
Certificatie gaat in 2 stappen:

Basisregistratie
Iedereen die zich aanmeldt start met en basisregistratie. Daarbij wordt gekeken naar opleiding (MBO of HBO) en een aanstelling als Medisch Technicus. Met een basisregistratie kan gevolgde bij- en nascholing opgegeven worden voor de toekenning van punten. Dat mag ook nascholing zijn die in het verleden gevolgd is. 1 uur nascholing is 1 punt. Zodra er voldoende punten zijn kan certificatie aangevraagd worden. Dat kan op ieder gewenst moment. Op het moment van aanvraag worden de behaalde punten over een periode van 3 jaar terug gemeten.

Certificatie
Vanuit een basisregistratie kan certificatie aangevraagd worden voor Medisch Technicus 3, 4 en 5. We noemen dat MT3, MT4 en MT5/ Medisch technoloog. De normen verschillen. MT3 is bedoeld voor mensen met een MBO-3 opleiding die met een selectieve groep apparatuur werken. MT4 is bedoeld voor mensen met een MBO-4 opleiding die all-round werken. MT5 is bedoeld voor mensen die werken als medisch technoloog, projectleider of teamleider. Voor MT4 en MT5 zijn aanvullende opleidingen vereist.

05. Waar vind ik mijn VZI certificaat?
Als je gecertificeerd bent wil je dat ook laten zien. In je PE-online account onder ‘dossier’ staat je VZI certificaat in PDF klaar. De PDF bevat altijd je actuele certificatiegegevens. Dus heb je bijvoorbeeld een nieuw deskundigheidsgebied verworven of ben je expert geworden, dan komt dat direct op je certificaat.

Iedereen die is toegelaten tot het VZI register heeft een VZI certificaat, dus ook als je een basisregistratie hebt.

06. Ben je bevoegd en bekwaam met een certificaat?
Als je over de juiste startkwalificaties beschikt, functie overeenkomst met het beroepsprofiel en je vakkennis actueel is ben je bevoegd en bekwaam. Bij certificatie wordt dit geverifieerd. Jouw VZI certificatie is daarmee het bewijs dat je bevoegd en bekwaam bent. Gedurende je loopbaan wordt bijgehouden of je beroepsmatig actief bent, welke deskundigheidsbevorderende activiteiten je volgt. Je kunt online een actueel certificaat downloaden. Het VZI certificaat toont de actuele status van jouw certificatie.

07. Wat is de waarde van een certificaat?
In 2016 is een gesprek geweest met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) om draagvlak te creëren voor het kwaliteitsregister VZI. Zij hebben in dit gesprek aangegeven de meerwaarde ervan te onderstrepen. Concreet betekent dit dat wanneer de IGJ tijdens inspectiebezoeken ziet dat medisch technici gecertificeerd zijn volgens het kwaliteitsregister VZI zij sneller overtuigd zijn van het feit dat medisch technici bevoegd zijn om hun beroep op een goed kwaliteitsniveau uit te oefenen.

De IGJ zal dan sneller verder gaan met andere onderwerpen tijdens het bezoek. Tevens juichen zij toe dat de beroepsvereniging de certificering van medisch technici regelt.

08. Waarin verschillen de certificeringen voor Medisch technicus MT3, MT4 en MT5/Medisch technoloog?

MT3
Medisch technicus 3 (MT3) is al toegankelijk met een opleiding op MBO 3 niveau. Werkervaring kan hierbij geen vervanging zijn voor het diploma. Een MBO 3 opleiding (of vroegere LTS opleiding) is dus de ondergrens voor toelating.

MT4
Het is mogelijk om met een MBO 3 opleiding te certificeren voor MT4, in dat geval is werkervaring op het niveau van MT4 mogelijk ter compensatie van het gevraagde MBO 4 diploma. Vanwege de aard van de werkzaamheden als MT4, wordt aanvullend gevraagd naar MTA en MTB.

MT5
De toelating voor MT5 certificatie vereist een HBO diploma, maar kan ook met een MBO 4 diploma aangevuld met werkervaring op het niveau van MT5. Als extra is ook MTC vereist of gelijkwaardige HBO opleiding technische bedrijfskunde.

De werkgevers speelt dus een belangrijke rol als je (nog) niet over het gevraagde MBO of HBO diploma beschikt. Je werkgevers kan je het vertrouwen geven dat je nodig hebt om een functie te vervullen op een hoger niveau dan je initieel bent opgeleid. Het kwaliteitsregister VZI stelt dus niet alleen een maatstaf, maar kent ook waarde toe aan dat vertrouwen dat je werkgever in jou stelt.

09. Waarom moet ik een werkgeversverklaring verstrekken?
Met opleiding en nascholing alleen kan niet bepaald worden op welk niveau een medisch technicus gekwalificeerd is. De werkgever houdt dus een belangrijke rol. Bovendien kan het voorkomen dat een medisch technicus veel kennis in de praktijk heeft opgedaan. Werkervaring kan dan een vervanging zijn voor opleiding.

In zijn algemeenheid geldt dat een certificering een bevestiging is van het niveau waarop een persoon werkzaam is. Certificering zet medisch technici ertoe aan om hun bekwaamheid op peil te houden en maakt inzichtelijk op welke technologie groepen zij zich ontwikkelen.

10. Wanneer ben ik professional of expert?
Een medisch technicus die net is gestart in zijn functie begint met de kwalificatie i.o., dat staat voor “in opleiding”. Na 3 jaar wordt de medisch technicus aangemerkt als pro, dat staat voor “professional”. Bij MT3 is dit al na 1 jaar. De kwalificatie “expert” wordt toegekend na 6 jaar werkervaring (bij MT3 na 3 jr.) en nadat een medisch technicus specialist is op minimaal één deskundigheidsgebied.

VZI bekijkt eens per 3 jaar bij herregistratie hoeveel werkervaring je hebt en past jouw kwalificatie daarop aan. Als je tussentijds een aanpassing wenst, omdat je na verloop van tijd aan een andere kwalificatie voldoet, kun je een email sturen aan de beheerder van het kwaliteitsregister VZI.

11. Hoe verwerf ik een deskundigheidsgebied?
De deskundigheidsgebieden komen overeen met de technologiegroepen. Om daarop als deskundig aangemerkt te worden is 600 uur werkervaring in 3 jaar nodig (gem. 200 p/jr.) binnen de betreffende technologiegroep plus 12 uur nascholing. Met deze normstelling is het aantal technologiegroepen die een medisch technicus tot deskundigheidsgebied kan rekenen automatisch beperkt.

Via jouw PE-online account kun je een deskundigheidsgebied aanvragen met opgave van jouw werkervaring.

12. Wat is nodig voor MT5 certificering?
In de certificatienormen is te lezen welke normen er gelden om in aanmerking te komen voor certificering als medisch technicus 5/ medisch technoloog.

Het begint met een aanstelling op het niveau van medisch technicus 5. Hoe hoog je ook opgeleid bent, zonder die aanstelling kan VZI jou de erkenning van MT5 niet geven. Aan het type HBO opleiding worden ook eisen gesteld. Die moet relevant zijn voor de beroepsuitoefening.

Het is ook mogelijk om met een MBO4 opleiding te certificeren als medisch technicus 5. Ook dan geldt weer dat je wel aangesteld moet zijn op dat niveau. De HBO opleiding kan gecompenseerd worden met voldoende jaren werkervaring op het niveau van een medisch technicus 5. Daarnaast is een MTC opleiding vereist. We adviseren je om in gesprek te gaan met jouw werkgever als je deze kwalificatie ambieert. Die zal in eerste instantie met een aanstelling het vertrouwen in jouw bekwaamheid moeten uitspreken voordat VZI daarvoor kan certificeren.

13. Hoe lang duurt het voordat dossiers beoordeeld zijn?
Het beoordelen van dossiers is een arbeidsintensieve klus maar wordt door een team van beoordelaars uitgevoerd (toetsers). De gemiddelde doorlooptijd voor het beoordelen van een ingediend dossiers bedraagt doorgaans drie weken.

Contact