Wisseling bestuur

22/03/2024

ROTTERDAM - Tijdens de ALV op donderdag 21 maart jl. was er een bestuurswisseling.

Michiel Benink en Marcel hoge Bavel waren aftredend en niet herkiesbaar. Zij werden beiden door voorzitter Henk Imming bedankt voor hun inzet en ontvingen een zilveren VZI-speld.

Als nieuwe bestuursleden traden Nino Koers (aspirant) en Ingo te Duits (bestuurslid) toe. Na een overdracht door Marcel hoge Bavel zal Ingo de rol van penningmeester op zich gaan nemen. Ingo is een ervaren bestuurder en ook kennis van financiéle systemen. Nino is medisch technicus bij Catharina ziekenhuis te Eindhoven.

VZI dankt gastlid Alphatron Medical Systems bv. voor de geboden voorzieningen en gastvrijheid de ALV en TechTalk in hun bedrijfspand te Rotterdam.

Alle presentaties en foto's zijn inmiddels op intranet (alleen leden) te zien