SPRINTsessie met YP

24/01/2024

UTRECHT - Op woensdag 24 januari jl. had het VZI-bestuur een SPRINTsessie gepland om samen met een aantal Young Professionals (YP), afkomstig uit ziekenhuizen in Rotterdam en Eindhoven. Die dag stond de vraag centraal, welke doelen de vereniging zou moeten nastreven in de komende drie jaar. En welke bijbehorende stappen VZI daarvoor dan zal moeten gaan zetten.

Onder leiding van de Robert en Joris, beiden van de SPRINTGroep, werd de hele dag hard gewerkt aan het uitwisselen van ideeën, uitwerken van concepten en het maken van  stappenplannen. Daarvoor hadden Robert en Joris een heel scala aan middelen en methoden meegebracht.

Het was een inspirerende dag voor iedereen en de uitgenodigde YP's konden hierbij volop meedoen, zij waren uitgenodigd om ook hun mening en visie te geven op de gewenste ontwikkelingen.

 De uitgewerkte concepten werden in groepjes aan elkaar gepresenteerd.

Aan het eind van de dag werden er afspraken gemaakt en aktiepunten verdeeld. Komende periode zal worden gestart met het oppakken en uitwerken van de gemaakte afspraken. Er werd afgesloten met evaluatie van de dag.