SRI werkgroep hemodialyse

24/10/2023

Namens VZI zal René Vermeulen, dialysetechnicus in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, gaan deelnemen aan de multidisciplinaire werkgroep hemodialyse van de SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie, voorheen WIP). De zeer oude WIP richtlijn hemodialyse zal hiermee vervangen gaan worden. 

Hierbij zullen o.a. meerdere aspecten van reiniging van de hemodialysemachine aan de orde komen en dus van belang zijn voor de dialysetechnici.