Team MAMI gewijzigd

13/11/2022

HEELSUM - Tijdens de gezamenlijke sessie van het bestuur met Team MAMI (MAnagement Medische Instrumentatie) waren Berby Nab en John Schasfoort voor de laatste keer aanwezig als afgevaardigde van TeamMAMI. Door het aanvaarden van een andere functie binnen hun organisaties blijft er voor beiden minder tijd over om deze rol goed in te vullen.

Gedurende de afgelopen jaren hebben zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veranderingen die binnen VZI hebben plaatsgevonden. Wij danken hen voor hun inzet en betrokkenheid en wensen veel succes toe in de nieuwe functie.

Dat betekent dat we ook behoefte hebben aan nieuwe teamleden die als leidinggevende of manager binnen TeamMAMI een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van de VZI als vereniging zodat deze toekomstbestendig is en blijft.

Meer weten? Neem gerust contact op met Henk Imming ( h.imming@vzi.nl ) voor nadere informatie.