Steun Stg. SOEGG

05/08/2022

KRIMPEN A/D IJSSEL - Na nieuwbouw of vervangingstrajecten blijven er vaak grote aantallen, nog prima bruikbare medische hulpmiddelen. Wat hiermee te doen? Er zijn goede doelen te over.

Toch zijn dit vaak kleinschalige, individuele intitatieven om spullen naar verweggelegen ziekenhuizen of instellingen te krijgen. De effcetiviteit hiervan is niet altijd even duidelijk. Sommige bedrijven hebben hiervan core-business gemaakt en bedrijven commerciële handel met dergelijke apparaten. Er zijn ook alternatieven.

Onder andere Stg. SOEGG is namelijk ook actief in dit segment. Zij streven het verlenen van humanitaire hulp in Oost-Europa na door middel van het beschikbaar stellen, en deels onderhouden, van overtollige medische apparatuur uit Nederland. Daarbij wordt intensief samengewerkt met plaatselijke kerken. Naast materiële hulp is er ook aandacht voor evangelieverkondiging in de ziekenhuizen. De stichting is interkerkelijk en vindt zijn achterban in de Gereformeerde Gezindte.

Mocht er interesse bestaan om apparatuur te doneren aan deze stichting, kijk dan op Contact (soegg.nl)