Werkgroep MDR krijgt vervolg

13/07/2022

AMSTERDAM - De ingestelde werkgroep MDR heeft gedurende afgelopen jaren een belangrijke input geleverd aan de vertaling van de nieuwe MDR naar de praktijk. Dit heeft geleid tot publicatie van de Handreiking MDR, te downloaden vanaf onze MDR-pagina.

Hiermee is de opdracht aan deze werkgroep feitelijk vervuld en is besloten deze op te heffen. Alle deelnemende werkgroepleden zijn bedankt voor hun inzet, energie en tijd.

Als logisch vervolg hierop is besloten om een nieuwe Werkgroep "Praktijkgids Instandhouding" te gaan samenstellen. De nadruk voor deze werkgroep ligt meer op het vlak van risico gestuurd onderhoud, uitbesteding van werkzaamheden etc.

Mocht je interesse hebben in deelname aan deze werkgroep, dan kun je dat aangeven bij secretariaat@vzi.nl