GEZOCHT!! Nieuw SFERD-lid namens de Koepel Medische Technologie

07/06/2022

Vanwege het vertrek van Remco Meijer als één van de SFERD-leden zijn we op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiging vanuit de koepel medische technologie om deze plek in te vullen. Remco wil je graag binnen het SFERD introduceren.

De SFERD is een landelijke stuurgroep waarin leden van diverse beroepsverenigingen gezamenlijk werken aan het tot stand komen van (nieuwe versies van) het SFERD handboek. Het SFERD handboek is landelijk de ‘gouden standaard’ op gebied van scopenreiniging en – desinfectie en wordt ook door IGJ als zodanig beschouwd. Daarnaast is er ook internationaal steeds meer belangstelling voor het SFERD handboek. Er zijn inmiddels vertalingen beschikbaar in het Engels, Spaans, Russisch en Japans.

Het SFERD handboek wordt 1x per 3 jaar herzien. Het zwaartepunt van de werkzaamheden binnen de SFERD ligt dan ook in de periode voorafgaand aan de lancering van een nieuwe versie. Naast het SFERD handboek wordt van de leden ook verwacht dat ze inhoudelijk input leveren op het programma van het jaarlijkse SFERD symposium en aan diverse partijen (gezamenlijk) te adviseren over kwaliteitsonderwerpen ten aanzien van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

Als SFERD lid participeer je samen met een klinisch fysicus vanuit de Koepel medische Technologie en vertegenwoordig je alle Medisch Technici uit het land. Hierdoor is het een vereiste dat je persoonlijke mening ondergeschikt gemaakt kan worden indien deze afwijkt van de algemene opinie.
Een brede visie op het aandachtsgebied van reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen is vereist. Daardoor gaat de voorkeur uit naar een Medische Technicus die kennis en ervaring heeft met het proces rondom het gebruik , onderhoud, service van flexibele endoscopen, reinigings en desinfectie & droogapparatuur.

Aanmelden kandidatuur kan per mail aan secretariaat@vzi.nl.

Voor vragen en aanvullende informatie kan je contact opnemen met Diana Bulkmans (info@sferd.nl) of Remco Meijer (r.meijer@isala.nl)