Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector (GOZ) van start

01/06/2022

Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector (GOZ) van start

GOZ biedt zorginstelling, zorgprofessional en patiënt meer zekerheid over goed en veilig onderhoud van medische apparatuur

Op 24 mei 2022 zijn de eerste GOZ keurmerken (Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector) uitgereikt in Perscentrum Nieuwspoort Den Haag. Een belangrijke mijlpaal waarmee de kwaliteit en veiligheid van technisch onderhoud aan medische apparatuur, voor de patiënt en gebruiker, nog beter worden geborgd.

De GOZ-norm is een belangrijke aanvulling op en uitbreiding van de al bestaande ISO-normen voor managementsystemen in de gezondheidszorg. Tot op heden ontbraken onafhankelijke toetsingscriteria voor onderhoud aan apparatuur. Hierdoor was het voor zorginstellingen en zorgverzekeraars niet eenvoudig om te beoordelen en aan te tonen dat het technisch onderhoud, uitgevoerd door externe bedrijven en technici, uitgevoerd werd door bevoegd en bekwaam technisch personeel en op de juiste wijze plaatsvond. Met de komst van de GOZ-norm is dit nu voor het eerst onafhankelijk toetsbaar en aantoonbaar.

Bedrijven die werken onder de GOZ-norm zijn geaudit door een onafhankelijke Certificerende Instelling (TÜV Rheinland Nederland of LRQA Nederland). Deze toetst op het juiste opleidingsniveau, procedures, registraties, aanwezigheid van juiste instructies en manuals, de aanwezigheid van juiste gereedschappen, materialen en onderdelen om medische apparatuur veilig en conform fabrieksspecificaties te kunnen onderhouden. Als de audit succesvol is doorlopen ontvangt het onderhoudsbedrijf het keurmerk en uniforme GOZ-pasjes. Met deze pasjes kunnen technici zich identificeren en aantonen daadwerkelijk bevoegd en bekwaam te zijn voor het uit te voeren technisch onderhoud.

De bedrijven Siemens Healthineers, Canon Medical Systems, Olympus Nederland, VIVISOL Nederland en Lopital Nederland konden als eerste aantonen te voldoen aan alle eisen van de GOZ-norm. Zij ontvingen het certificaat uit handen van Ellen Gijsbers (vice-voorzitter GOZ) en Karla van Rooijen (VWS directeur Geneesmiddelen & Medische Technologie). De uitreiking van deze eerste vijf certificaten vormde tevens de officiële start van GOZ.

Nederland is het eerste land in Europa met een eigen keurmerk voor technisch onderhoud aan medische technologie. Vanuit Europese medtech koepelorganisaties is inmiddels belangstelling getoond om het GOZ model ook in andere landen op te zetten.

Foto’s uitreiking GOZ certificaten Perscentrum Nieuwspoort

Voor meer informatie over de GOZ norm:

Ing. L.H.M. Knaven / info@keurmerkgoz.nl / mob 06-51149736 / www.keurmerkgoz.nl