1.100e VZI-lid

08/06/2021

Het ledenaantal van VZI vertoont sinds het laatste jaar al een constant stijgende lijn. De toename van nie uwe leden betreft zowel technici in ziekenhuizen als profit-organisaties.

Op 3 juni jl. werd met de aanmelding van Nick Berkhof uit het Erasmusmc Rotterdam, de stand van 1.100 leden doorbroken.