CZO-opleidingscommissie

03/09/2020

VZI is vertegenwoordigd in de opleidingscommissie van het College Zorg Opleidingen (CZO). CZO houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen: zij toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is. In het kader van beroepserkenning van de Medisch Technicus is het CZO een belangrijke organisatie.

Namens VZI heeft Lucien Timmermans aangegeven in deze opleidingscommissie te willen deelnemen en hij neemt daarmee de plaats in van Peter Vlas die hiermee was gestopt. Lucien is Manager Medische Technologie in het Jeroen Bosch ziekenhuis te 's-Hertogenbosch.

Wij wensen Lucien veel succes bij deze functie!