Resultaten Coronasurvey

26/08/2020

De Corona-crisis is nog niet voorbij en heeft ook binnen ons vakgebied al veel van ons gevraagd. Het VZI-bestuur was zeer benieuwd naar de ervaringen en meningen van haar leden, opgedaan tijdens deze voorbije maanden.

Deze tijd werd gekenmerkt door hectiek en grote werkdruk om alles gerealiseerd te krijgen. Er is hard gewerkt om samen met andere organisatieonderdelen in huis, aan de vraag en verwachtingen te kunnen voldoen.

We hebben onlangs hiervoor een aantal vragen gesteld aan alle VZI-leden en wij willen jullie ook nog hartelijk danken voor het invullen van deze enquête.

In het Corona-Survey document kun je teruglezen hoe de zeer uiteenlopende ervaringen zijn geweest binnen de vakgroep. Niet alleen hoe je werkschema eruit zag of hoe jullie het als team hadden verdeeld. Of je thuis hebt kunnen werken of je conform Medisch Convenant hebt kunnen werken, maar ook niet onbelangrijk: wat heeft deze periode met je gedaan? Hoe heb je dit ervaren en wat kunnen wij leren uit deze crisissituatie?

Het gehele, uitgewerkte verslag met de bevindingen kunnen leden terugvinden in de Ledenportaal

Inzien rapport