Toetsingskader IGJ

25/08/2020

‘Veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg’ (ziekenhuizen)

Het toetsingskader is te downloaden

De achtergronden van het toezicht door de IGJ op de veilige toepassing van medische technologie

De belangrijkste verschillen tussen het eerdere toetsingskader uit 2013 en het in 2020 gepubliceerde toetsingskader zijn:

  • Er zijn enkele normelementen uit het Convenant MT niet langer opgenomen en er zijn nieuwe uit het Convenant MT toegevoegd
  • De bronnen zijn meer uitgebreid weergegeven, zoals de verschillende leidraden van de FMS
  • Er is per thema meer expliciet aangegeven wat volgens de IGJ voldoende of onvoldoende is

Hierna volgt eerst een samenvatting in tabelvorm van de wijzigingen in het toetsingskader voor wat betreft de normelementen van het Convenant Medische Technologie.

Daarna volgt het door de IGJ op 6 mei 2020 gepubliceerde toetsingskader, voorzien van de toelichting die door de IGJ bij het toetsingskader is gegeven.