Jubileumcongres! WIBAZ - VZI HealthTech Talk: Back to the Future

Beste genodigden,

In 1971 werd de basis gelegd voor wat nu de VZI is (Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici). In hetzelfde jaar werd ook de WIBAZ (Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen) opgericht. Nu, meer dan 50 jaar later, zijn beide clubs vitaler dan ooit en nog steeds relevant. Voor de betrokken besturen was dit aanleiding te besluiten tot het organiseren van een gezamenlijk en feestelijk jubileumcongres.

Dit congres, met als thema ”Back to the Future”, wordt gehouden op 12 oktober 2023 in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Een prachtige locatie waar verleden, heden en toekomst op een mooie manier samenkomen, een inspirerende omgeving voor het thema van ons congres.

In al die jaren zijn er talloze ontwikkelingen geweest op o.a. medisch, technisch en medisch technologisch gebied die sterk van invloed zijn geweest op de patiëntenzorg, zorgorganisaties, industrie en de zorgmedewerkers en uiteraard ook op de medewerkers die zich bezig houden met het beheer, onderhoud en de veilige toepassing van medische technologie.

Naast een korte terugblik op deze ontwikkelingen hebben we in het programma een aantal sprekers die ons nader gaan informeren over enkele actuele en tot de verbeelding sprekende innovaties op medisch technologisch gebied, met daarbij uiteraard ook aandacht voor de meerwaarde hiervan voor de patiënt en de patiëntenzorg. Verder besteden we aandacht aan meerdere onderwerpen die te maken hebben met het beheer van medische technologie en biedt het programma ook ruimte voor een rondleiding met gids in het Spoorwegmuseum. Als slotspreker op het congres hebben we iemand die in meer algemene zin ingaat op medisch technologische ontwikkelingen in de zorg, de vele uitdagingen waarvoor de gezondheidszorg zich ziet gesteld en welke veranderingen dit mogelijk met zich mee gaat brengen. We sluiten het congres op een feestelijke manier af met een hapje en drankje en….

Voor meer details verwijzen we graag naar het congresprogramma.

Wij denken een gevarieerd en boeiend congresprogramma te hebben opgezet en nodigen jullie hierbij dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen. 

Gezamenlijke congrescommissie WIBAZ - VZI

Programma 2023

09.00 – 09.30 uur Ontvangst en registratie
09.30 – 09.40 uur Opening door de dagvoorzitter
  Nico Laheij, erelid VZI
09.40 – 10.10 uur 50 jaar WIBAZ & VZI, korte terugblik en blik op de toekomst
  Henk Imming, voorzitter VZI & Loek Zwarekant, voorzitter WIBAZ
10.10 – 10.35 uur Continue Monitoring in het ziekenhuis: er is meer dan de vitale functies
  prof dr. harry van Goor, chirurg, Radboudumc
  Continue monitoring in het ziekenhuis buiten de bewaakte afdelingen is in opmars. De meeste systemen betreffen monitoren van vitale functies zoals hartslag, ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatie. Er is minder aandacht voor monitoren van bijvoorbeeld stress, slaap, pijn en mobiliseren (Ambient Intelligence monitoring) wat juist in combinatie met de vitale functies kan bijdragen aan een beter inzicht in herstel en welbevinden van de opgenomen patiënt. In deze voordracht wordt ingegaan op onze ervaringen met meer holistische continue monitoring op verpleegafdelingen in het Radboudumc en wat dit betekent voor gebruik van instrumenten, apparatuur en organisatie van de zorg en het gedrag en werkprocessen van zorgmedewerkers op de verpleegafdeling.
10.35 – 11.05 uur Ochtendpauze
11.05 – 11.30 uur Ontwikkeling en toepassing van een implanteerbaar kunsthart
  Piet Jansen, chief medical officer, Carmat SA
  Het aantal patiënten met eindstadium hartfalen neemt jaarlijks toe, terwijl de beschikbaarheid van donorharten achterblijft. Om hieraan tegemoet te komen, zijn er hart-ondersteunende pompen en ook kunstharten ontwikkeld. Het Franse bedrijf Carmat heeft een kunsthart op de markt gebracht waarin biologische, mechanische en softwarecomponenten samenkomen. Tijdens deze presentatie wordt het ontwikkelingstraject en de eerste klinische ervaringen belicht.
11.30 – 11.55 uur Fluorescentie endoscopie: techniek en toepassing
  Vincent Rinck, category manager imaging & general surgery, Stöpler
  Techniek: In deze presentatie wordt verteld over de historie van ICG, opbouw van componenten/videotoren, het gebruikt juiste lichtbronnen en de golflengte. Daarbij worden een aantal natuurkundige aspecten belicht.
  dr. Daan Lips, hepato-pancreato-biliair chirurg, gastro-intestinaal chirurg, MST
  Toepassing: Image-guided surgery heeft de potentie om de impact van opereren op de patient te verlagen. Door beeldsturing kan een chirurgische interventie gerichter uitgevoerd worden met minder nevenschade. Minder complicaties en hersteloperaties zijn het gevolg, net als een betere kosten-efficiëntie. In deze presentatie wordt specifiek te toegevoegde waarde van fluorescentie-geleide chirurgie belicht.
11.55 – 12.20 uur  Minimaal invasieve robotchirurgie
  Jannie Schasfoort, klinisch fysicus, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
  Op 14 november 2022 vond de allereerste operatie met een robot in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis plaats. Het starten van het robot programma kent een uitgebreid selectie- en implementatie proces. Hoe hebben de drie specialismen (gynaecologie, urologie en algemene chirurgie) hun keuze gemaakt in samenwerking met de afdelingen inkoop, CSA, medische technologie en klinische fysica? Na een succesvolle start, wat zijn de verwachtingen richting de toekomst; ICG,  AI, …?
12.20 – 13.20 uur Lunchpauze
13.20 – 13.45 uur Implantatie Submaculaire Chip
  Koen van Overdam, oogarts, Het Oogziekenhuis
  Bij droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) treedt er geleidelijke uitval van de fotoreceptoren in het midden van het netvlies (de gele vlek of macula) op, waardoor het gezichtsvermogen sterk achteruitgaat en er problemen ontstaan met bijvoorbeeld lezen, autorijden en het herkennen van gezichten. In juli 2022 werd in het rechter oog van een 74-jarige man een operatie verricht, waarbij een kleine draadloze chip (2x2 mm, 378 pixels) onder de macula werd geplaatst. Na de operatie kreeg de patiënt een speciale bril aangemeten. Op de bril zit een minicamera die beelden van de omgeving vastlegt. Deze beelden worden via een pocketprocessor omgezet naar infrarood licht dat vervolgens via de bril op de chip wordt geprojecteerd. De chip geeft hierbij elektrische prikkels af aan nog werkende zenuwcellen in het netvlies, die het via de oogzenuw doorsturen naar de hersenen. Om de bril zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken, volgde voor de patiënt een intensieve training. Voorlopige resultaten geven aan dat met dit systeem het gezichtsvermogen zodanig kan verbeteren dat weer letters en woorden zouden kunnen worden herkend.
  Parallelsessie 1:
13.45 – 14.45 uur 1e Rondleiding spoorwegmuseum
  Of:
13.45 – 14.15 uur Track and Trace; Schaalbaar en betaalbaar
  Don Idsinga, hoofd medische technologie en Edward Feith, klinisch automatiseringstechnicus, Amsterdam UMC, locatie AMC
  Binnen het Amsterdam UMC Locatie AMC is er al tientallen jaren een onafgebroken wens om voor het beheer en gebruik van medische hulpmiddelen een track and trace systeem te implementeren. Bij meerdere marktverkenningen is gebleken dat de aanschaf van een organisatie breed systeem vastliep op de kosten van een dergelijk systeem. Binnen het Amsterdam UMC is er een jaarlijks een innovatie uitvraag waarbij de RvB  innovatieve plannen van afdelingen een kans geven d.m.v. het beschikbaar stellen van budget. De afdeling Medische technologie heeft in 2019 een aanvraag ingediend samen met de afdeling Operatiekamers om een inhuis gemaakte oplossing te bedenken voor een track and trace systeem, uitgangspunt was het systeem moet schaalbaar en betaalbaar zijn……..
14.15 – 14.45 uur 10 jaar Benchmark Medische Technologie, opzet en ontwikkelingen
  Sjoerd Heijnders, M&I/Partners 
  Sinds 2012 wordt de Benchmark Medische Technologie uitgevoerd. Meer dan 23 unieke algemene- en topklinische ziekenhuizen hebben de integrale kosten en prestatie van de medische technologie in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. In de presentatie worden de kosten- en prestatie ontwikkelingen van 10 jaar benchmarking besproken.
14.45 – 15.15 uur Middagpauze
  Parallelsessie 2:
15.15 – 16.15 uur 2e rondleiding Spoorwegmuseum
  Of:
15.15 – 15.45 uur Medische Technologie en ICT: een verstandshuwelijk of pure liefde?
  KlaasJan Renema, klinisch fysicus & manager medische technologie en ICT, Jeroen Bosch Ziekenhuis
  Het is dit jaar precies 10 jaar geleden dat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis de afdelingen Medische Technologie en ICT zijn samengevoegd tot één afdeling MICT. Is dit reden tot een feestje? Wat zijn de ingrediënten voor een goed huwelijk? In deze presentatie wordt u meegenomen in de ontwikkeling naar eenheid binnen MICT. De opgedane ervaring wordt openhartig gedeeld met als doel er van te leren en zo de samenwerking tussen medische technologie en ICT in andere ziekenhuizen te bevorderen.
15.45 – 16.15 uur Hacken van medische devices?
  Auke Nicolaï, business consultant, Stichting Z-CERT & Jan Hanstede, security specialist, Stichting Z-CERT
  Cybercriminelen hebben het gemunt op kroonjuwelen van een zorgorganisatie: de patiënten data. Hoe gaan de hackers te werk en waar liggen de risico’s? Wij zullen een aantal voorbeelden geven van incidenten en je laten zien waar een cybercrimineel naar opzoek is om de data van je organisatie te stelen. Op basis van de methoden die cybercriminelen gebruiken zullen we tips geven hoe je de systemen het best kan beveiligen.
16.15 – 16.45 uur Afsluiting van de dag: Een realistisch perspectief op de toekomst van zorg
  Lucien Engelen, CEO, Transform Health
  In deze snel veranderende wereld is het essentieel om een sterk gevoel te hebben van wat er op ons af komt.
Maar laten we wegblijven van futuristische fantasieën en modieuze afleidingen, we hebben een realistisch perspectief nodig dat gebaseerd is op ervaring, toegespitst op de zorg. Geen flitsende video's of buitenaardse beelden, maar gewoon betrouwbare informatie, met voorbeelden die je daadwerkelijk kunt zien of bezoeken, zoals ik heb gedaan. Laten we de uitdagingen en kansen verkennen die voor ons liggen, en strategieën ontwikkelen op het gebied van toegankelijkheid, gelijkheid en beschikbaarheid in de zorg.

Gevormd door tientallen jaren ervaring in spoedeisende hulp, een dienstverband van meer dan 10 jaar in een academisch medisch centrum, het opzetten en leiden van een succesvol innovatiecentrum en samenwerking op het hoogste niveau binnen de overheid, consultancy en technologie, kan ik je helpen om door het voortdurend veranderende landschap te navigeren en geïnformeerde beslissingen voor de toekomst te nemen. Het toevoegen van mijn eigen patiëntervaringen maakt dit compleet.

Welkom in een wereld van realistische perspectieven en bruikbare inzichten.
Dus: how can I help?
----
  Lucien Engelen is CEO van Transform Health en spreker. Hij is zorginnovatie-strateeg voor onder andere het Center for the Edge Deloitte (wereldwijd), Vodafone Centers for Health (Europa), Laurentius Medical Center (Roermond), HIMSS (Chicago, USA) en Faculty Singularity University Exponential Medicine (Silicon Valley, USA).

Lucien staat niet aan de zijlijn, maar is actief betrokken in de zorg door zijn werkzaamheden voor het Laurentius Ziekenhuis. Daarnaast werkt hij op het snijvlak van innovatie en strategie, en adviseert besturen, overheden, bedrijven en professionals. Zijn advies richt zich op het initiëren van verandering en de duiding van wat daarvoor nodig is. Hij heeft tientallen jaren ervaring in zowel lokale, regionale als (inter)nationale setting. Met meer dan 800.000 volgers op LinkedIn is Lucien Engelen een van de 100 officiële LinkedIn influencers, zijn nieuwsbrief wordt door meer dan 150.000 mensen gelezen.
16.45 – 17.00 uur Evaluatie en sluiting door de dagvoorzitter 
17.00 – 18.00 uur Netwerkborrel

Accreditatie

De VZI heeft 5,5 accreditatiepunten toegekend.
De NVKF heeft 6 accreditatiepunten toegekend.

Inschrijfkosten

 VZI lid / gast lid €   85,-
 WIBAZ lid €   85,-
 VZI buitengewone lid / student  €   45,-
 Gepensioneeerd voormalig WIBAZ lid   €   45,-
 Erelid €     0,-
 Niet-lid (geen firma) € 145,-

Klik om in te schrijven op de blauw button rechts bovenaan deze pagina.
Ziet u bij inschrijving niet het juiste tarief wat voor u van toepassing is of heeft u interesse in de sponsormogelijkheden? Stuur dan een mail aan vzi@roijecongressen.com.

Organisatie

Roijé Congressen B.V.
A.J. Ernststraat 595-D
1082 LD Amsterdam
t 020-3300941
vzi@roijecongressen.com
www.roijecongressen.com