VZI ALV met TechTalk 2023

Voorwoord

Op donderdag 6 april vindt de jaarlijkse VZI Algemene Ledenvergadering plaats, gecombineerd met een TechTalk. Naast de gebruikelijke onderwerpen van de ALV zal er een presentatie gehouden worden over de wijze waarop het College Zorg Opleidingen (CZO) toezicht houdt op de kwaliteit van de opleiding voor een medisch technicus. Er vindt een presentatie plaats over de nieuwe VZI beroepsprofielen (MT3, MT4 en MT5) en over het VZI-kwaliteitsregister in PE-Online. Een mooie gelegenheid om met het VZI bestuur en overige leden over deze onderwerpen van gedachten te wisselen.

Het programma wordt voortgezet met een TechTalk, met als rode draad “Video op de OK”. In veel ziekenhuizen een erg actueel onderwerp. Het bedrijf INTER, waar we deze dag te gast zijn, is een grote speler op dit gebied en geeft ons een kijkje in hun keuken.

Kortom deze dag mag je beslist niet missen. Meld je dan ook zo spoedig aan voor deze VZI ALV met TechTalk “Video op de OK”.

Zie voor meer details onderstaand programma.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor VZI-leden.

Programma

09.00 - 09.25u 
Ontvangst en registratie

09.25 - 09.30u 
Welkom en introductie van INTER
Maikel Derksen, business team manager medical, INTER

09.30 - 09.35u 
Opening door de dagvoorzitter
Nicole Roosjen, medisch technicus, Het Oogziekenhuis Rotterdam

09.35 - 09.50u 
Praktijkopleiding tot medisch technicus CZO erkend
Edwin Vliek, medisch klinisch technicus, St Jansdal

Het is nu mogelijk om de praktijkleerweg te volgen wat leidt tot het behalen van het vakdiploma medisch technicus, dit is een CZO-erkende opleiding. De opleiding is afgestemd op het niveau MBO-4. Dit geeft de ziekenhuizen de mogelijkheid om intern nieuwe technici op te leiden met aan het einde een CZO-erkend diploma. Met het zetten van deze stap hoopt de VZI de instroom van nieuwe technici te bevorderen en de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.

09.50 - 10.10u 
Beroepsprofielen Medisch Technicus, ontstaan en toelichting
Léon Noorduin, bestuurslid VZI / teamleider medische techniek, Ziekenhuis Nij Smellinghe

Sinds juni 2021 is de projectgroep “beroepsprofielen”  actief geweest met als doel om tot nieuwe beroepsprofielen (MT3/4/5) voor de VZI te komen. Het bestaande beroepsprofiel beschreef één generiek niveau en was niet meer up to date. We willen jullie graag meenemen in het proces hoe we tot de nieuwe beroepsprofielen gekomen zijn. Tevens zal uitgelegd worden wat de meerwaarde is van deze documenten en hoe we verder gaan. Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen waarna de beroepsprofielen door jullie vastgesteld zullen worden.

10.10 - 10.20u
Kwaliteitsregister
Léon Noorduin, bestuurslid VZI / teamleider medische techniek, Ziekenhuis Nij Smellinghe

Het is al weer enige tijd geleden sinds we gestart zijn met het vernieuwde kwaliteitsregister. We merken dat de interesse nog steeds toeneemt en dat is goed nieuws! We krijgen regelmatig vragen over het certificeringsproces, dit willen we graag toelichten. Tevens gaan we in op verbeteringen die zijn doorgevoerd en welke plannen we hebben voor het komend jaar.

10.20 - 10.45u
Ochtendpauze

10.45 - 12.00u
VZI Algemene Ledenvergadering
(Voor alle documenten zie Ledenportaal >Bestanden)

12.00 - 12.45u    
Lunchpauze
Met de mogelijkheid voor een rondleiding en bezoek aan de experience room van INTER

VZI TechTalk: Video op de OK
Dagvoorzitter: Nicole Roosjen, medisch technicus, Het Oogziekenhuis Rotterdam

12.45 - 13.30u
Theoretische sessie: Video op de OK
André te Hennepe, solution architect, INTER

Wat is het, hoe werkt het? In de presentatie zoomen we in op beeldbronnen, infrastructuur, analoge en digitale signalen, soorten bekabeling, consequenties kabelkeuze, verschil ohm2, ohm3, ohm4, 4k bronnen, belang van 4k, wel of niet comprimeren video.

13.30 - 14.15u
Interactieve sessie: Video op de OK
Charles Bonte, territory manager modality and surgical imaging, Barco
Lieven Doclo, product manager, Barco

14.15 - 14.45u
Middagpauze
Met de mogelijkheid voor een rondleiding en bezoek aan de experience room van INTER

14.45 - 15.15u
Kleurweergave en kwaliteitsborging van beeldschermen op de OK
David Versteegen, biomedisch technoloog, MST

Op de OK wordt verschillende soorten video apparatuur ingezet. Deze apparatuur wordt vaak aangesloten op een beeldrouteringssysteem, waardoor de gebruiker per videobron kan selecteren welk signaal er op een monitor wordt weergegeven. In de ideale wereld zou hetzelfde beeld van de videobron altijd hetzelfde worden weergegeven op de monitor. Hoe test je bij aanschaf een monitor en borg je de kwaliteit van de weergave over de tijd?

15.15 - 15.45u
Integraal Beeldmanagement; de evolutie van het PACS
Peter van Twuyver, sales consultant, RVC Medical IT

Wat is de rol van een PACS in een ziekenhuis, en hoe verhoudt een PACS zich tot het EPD en een archief? In ziekenhuizen worden talloze beeldvormende modaliteiten gebruikt voor diagnostische onderzoeken. Naast de radiologische beelden (MRI, CT, Röntgen) hebben we het dan ook over foto’s, Ecg’s, echo’s, video’s, pdf-bestanden, audiogrammen etc. Deze beelden moeten zowel gearchiveerd worden, als ook zichtbaar gemaakt worden op het werkstation van de arts. In de presentatie belichten we de noodzaak van goed integraal beeldmanagement en de workflow-ondersteuningsmogelijkheden die daaruit voortvloeien.

15.45 - 16.00u
Quiz over Video op de OK
Nicole Roosjen, medisch technicus, Het Oogziekenhuis Rotterdam

16.00 - 16.30u
Netwerkborrel

Accreditatie

Er zijn 5 punten toegekend voor het VZI Kwaliteitsregister.

Inschrijfkosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos

  • Inschrijving: Leden

    € 0,00
    VZI leden

    27-01-2023 15:00 t/m
    05-04-2023 15:00