FAQ

Heb je vragen met betrekken het Kwaliteitsregister? Kijk hieronder of je vraag met antwoord wordt vermeld. Zo niet, aarzel dan niet om contact op te nemen met de beheerder van het Kwaliteitsregister.

01. Ben je bevoegd en bekwaam met een certificaat?
Nee, je bent wel bevoegd conform het beroepsprofiel waarbij de bekwaamheidseisen verschillen per zorginstelling en zijn afhankelijk van de specifieke medische hulpmiddelen (apparatuur). Dit heeft te maken met het niveau van de werkzaamheden en de complexiteit van het medisch hulpmiddel.

De bekwaamheid heeft te maken met specifieke trainingen, afgesproken herhaling en “vlieguren”. Dit valt niet binnen het kwaliteitsregister vast te leggen. De zorginstelling zal hier dus aanvullende maatregelen voor moeten nemen om wel te kunnen voldoen aan punt 4.10 van het Convenant Medische Technologie.

02. Hoe lang duurt het voordat dossiers beoordeeld zijn?
Het beoordelen van dossiers is een arbeidsintensieve klus maar wordt door een team van beoordelaars uitgevoerd. De gemiddelde doorlooptijd voor het beoordelen van een ingediend dossiers bedraagt doorgaans drie weken.

03. Wat is de waarde van een certificaat?
Met dit certificaat kun je laten zien dat je een Medisch Technicus bent die voldoet aan het landelijke beroepsprofiel van de VZI. Met dit certificaat i.c.m. je aanstelling ben je aantoonbaar bevoegd om het beroep Medisch Technicus in een Nederlandse zorginstelling uit te oefenen en bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

In 2016 is een gesprek geweest met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) om draagvlak te creëren voor het kwaliteitsregister. Zij hebben in dit gesprek aangegeven de meerwaarde ervan te onderstrepen. Concreet betekent dit dat wanneer de IGJ tijdens inspectiebezoeken ziet dat Medisch Technici gecertificeerd zijn volgens het kwaliteitsregister zij sneller overtuigd zijn van het feit dat Medisch Technici bevoegd zijn om hun beroep op een goed kwaliteitsniveau uit te oefenen.

De IGJ zal dan sneller verder gaan met andere onderwerpen tijdens het bezoek. Tevens juichen zij toe dat de beroepsvereniging de certificering van Medisch Technici regelt.

04. Waarin verschillen de certificeringen voor Medisch technicus MT3, MT4 en MT5/Medisch technoloog?
Medisch technicus 3
Medisch technici die zich bezig houden met een beperkt aantal type apparaten binnen een beperkt aantal technologiegroepen kunnen al met een MBO3 (vroeger LTS) opleiding daar erkenning voor krijgen met een MT3 certificering. De behoefte en de noodzaak van bij- en nascholing beperkt zich vaak tot de technologiegroepen waarop een medisch technicus werkzaam is. De hoogte van nascholingsnorm voor MT3 is daarop aangepast.

Medisch technicus 4
Van medisch technici die breder ingezet worden, wordt vaak meer verwacht. Een bredere basiskennis wordt geborgd met een MBO4 opleiding plus de aanvullende opleidingen MTA en MTB. Om op meerdere technologiegroepen kennis op peil te houden, is meer gespreid bij- en nascholing nodig over meerdere technologiegroepen. Daarom is de nascholingsnorm voor MT4 hoger dan voor MT3.

Medisch technicus 5 / medisch technoloog
De medisch technoloog, of senior zoals die soms ook wel genoemd wordt, wordt enerzijds gezien als een specialist, anderzijds als een hoger opgeleide medisch technicus die leiding kan geven aan complexere projecten. Het werk- en opleidingsniveau 5 staat gelijk aan HBO. Om de complexiteit van het werkveld te overzien wordt ook MTC of een vergelijkbare opleiding (HBO technische bedrijfskunde) als basis gevraagd. Ook deze medisch technicus zal op meerdere technologiegroepen zijn kennis op peil moeten houden, de bij- en nascholing norm is daarom gelijk aan die van de medisch technicus 4.

05. Waarom moet ik een werkgeversverklaring verstrekken?
Met opleiding en nascholing alleen kan niet bepaald worden op welk niveau een medisch technicus gekwalificeerd is. De werkgever houdt dus een belangrijke rol. Bovendien kan het voorkomen dat een medisch technicus veel kennis in de praktijk heeft opgedaan. Werkervaring kan dan een vervanging zijn voor opleiding.

In zijn algemeenheid geldt dat een certificering een bevestiging is van het niveau waarop een persoon werkzaam is. Certificering zet medisch technici ertoe aan om hun bekwaamheid op peil te houden en maakt inzichtelijk op welke technologie groepen zij zich ontwikkelen.

06. Wat is nodig voor MT5 certificering?
In de certificatienormen is te lezen welke normen er gelden om in aanmerking te komen voor certificering als medisch technicus 5 / medisch technoloog.

Het begint met een aanstelling op het niveau van medisch technicus 5. Hoe hoog u ook opgeleid bent, zonder die aanstelling kan VZI u de erkenning van MT5 niet geven. Aan het type HBO opleiding worden ook eisen gesteld. Die moet relevant zijn voor de beroepsuitoefening.

Het is ook mogelijk om met een MBO4 opleiding te certificeren als medisch technicus 5. Ook dan geldt weer dat u wel aangesteld moet zijn op dat niveau. De HBO opleiding kan gecompenseerd worden met voldoende jaren werkervaring op het niveau van een medisch technicus 5. Daarnaast is een MTC opleiding vereist. We adviseren u om in gesprek te gaan met uw werkgever als u deze kwalificatie ambieert. Die zal in eerste instantie met een aanstelling het vertrouwen in uw bekwaamheid moeten uitspreken voordat VZI daarvoor kan certificeren.

07. Wanneer ben ik professional of expert?
Een medisch technicus die net is gestart in zijn functie begint met de kwalificatie i.o., dat staat voor “in opleiding”. Na 3 jaar wordt de medisch technicus aangemerkt als pro, dat staat voor “professional”. Bij MT3 is dit al na 1 jaar. De kwalificatie “expert” wordt toegekend na 6 jaar werkervaring (bij MT3 na 3 jr.) en nadat een medisch technicus specialist is op minimaal één deskundigheidsgebied.

VZI bekijkt eens per 3 jaar bij herregistratie hoeveel werkervaring u heeft en past uw kwalificatie daarop aan. Als u tussentijds een aanpassing wenst, omdat u na verloop van tijd aan een andere kwalificatie voldoet, kunt u een email sturen aan de beheerder van het VZI register.

08. Hoe verwerf ik een deskundigheidsgebied?
De deskundigheidsgebieden komen overeen met de technologiegroepen. Om daarop als deskundig aangemerkt te worden is 600 uur werkervaring in 3 jaar nodig (gem. 200 p/jr.) binnen de betreffende technologiegroep plus 12 uur nascholing. Met deze normstelling is het aantal technologiegroepen die een medisch technicus tot deskundigheidsgebied kan rekenen automatisch beperkt.

Via uw PE-online account kunt u een deskundigheidsgebied aanvragen met opgave van uw werkervaring.

09. Hoe verloopt een certificatie-traject?
Certificatie gaat in 2 stappen:

Basisregistratie
Iedereen die zich aanmeld start met en basisregistratie. Daarbij wordt gekeken naar opleiding (MBO of HBO) en een aanstelling als Medisch Technicus. Met een basisregistratie kan gevolgde bij- en nascholing opgegeven worden voor de toekenning van punten. Dat mag ook nascholing zijn die in het verleden gevolgd is. 1 uur nascholing is 1 punt. Zodra er voldoende punten zijn kan certificatie aangevraagd worden. Dat kan op ieder gewenst moment. Op het moment van aanvraag worden de behaalde punten over een periode van 3 jaar terug gemeten.

Certificatie
Vanuit een basisregistratie kan certificatie aangevraagd worden voor Medisch Technicus 3, 4 en 5. We noemen dat MT3, MT4 en MT5/ Medisch technoloog. De normen verschillen. MT3 is bedoeld voor mensen met een MBO-3 opleiding die met een selectieve groep apparatuur werken. MT4 is bedoeld voor mensen met een MBO-4 opleiding die all-round werken. MT5 is bedoeld voor mensen die werken als medisch technoloog, projectleider of teamleider. Voor MT4 en MT5 zijn aanvullende opleidingen vereist.

In de certificatienormen staat het overzichtelijk op één A4-tje.