Beroepsprofiel

Werken als Medisch Technicus

Voor de Medisch Technicus heeft VZI een beroepsprofiel opgesteld welke onderdeel uitmaakt van het kwaliteitsprotocol. Dit profiel beschrijft onder andere de kern van de functie, plaats binnen de organisatie, taken en verantwoordelijkheden, uit te voeren activiteiten, benodigde kennis en vaardigheden etc.

Opleidingen

De voor het beroep vereiste kennis dient tenminste te liggen op middelbaar niveau (MTS); soms zal ook een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs (HTS) noodzakelijk zijn. Bovendien is een uitgebreide kennis op medisch technologisch gebied vereist. Zie hiervoor ook het beroepsprofiel.

VZI is betrokken bij de opleiding van INTOP Zorgsector, MTA en MTB en is vertegenwoordigd in de examencommissie.

De vereniging acht het volgen van deze opleiding een goede weg om zich de specifieke kennis, nodig voor het uitoefenen van het beroep van Medisch Technicus, eigen te maken.

Opleider MTA en MTB

INTOP Zorgsector
Noorderweg 60, 1221 AB Hilversum
Tel. +31.35.62 42 233
Email: INTOP Zorgsector

Beroepsprofiel Medisch Technicus

Hieronder kunnen enkele documenten worden gedownload die meer achtergrondinformatie geven over het beroep. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met de beheerder van het Kwaliteitsregister.