Certificatie

Ben je werkzaam als medisch technicus in een organisatie, instelling én lid van VZI? Dan kun je gebruik maken van het kwaliteitsregister VZI voor certificatie.

Basisregistratie

Certificatie begint met een basisregistratie. Daarvoor is een MBO of HBO diploma plus een aanstelling als medisch technicus nodig. De basisregistratie geeft toegang tot het registratiesysteem PE-online. Vanuit een basisregistratie kan certificatie aangevraagd worden voor Medisch Technicus 3, 4 en 5. We noemen dat MT3, MT4 en MT5/ Medisch technoloog.

Medisch technicus 3 (MT3)

Medisch technici die zich bezig houden met een beperkt aantal type apparaten binnen een beperkt aantal technologiegroepen kunnen al met een MBO 3 opleiding daar erkenning voor krijgen. De behoefte en de noodzaak van bij- en nascholing beperkt zich vaak tot de technologiegroepen waarop een medisch technicus werkzaam is. De hoogte van nascholingsnorm voor MT3 is daarop aangepast.

Medisch technicus 4 (MT4)

Van medisch technici die breder ingezet worden, wordt vaak meer verwacht. Een bredere basiskennis wordt geborgd met een MBO 4 opleiding plus de aanvullende opleidingen MTA en MTB. Om op meerdere technologiegroepen kennis op peil te houden, is meer gespreid bij- en nascholing nodig over meerdere technologiegroepen. Daarom is de nascholingsnorm voor MT4 hoger. MT4 certificatie met een MBO 3 diploma kan ook mits er voldoende werkervaring is op niveau 4.

Medisch technicus 5 / medisch technoloog (MT5)

De medisch technoloog, of senior zoals die soms ook wel genoemd wordt, wordt enerzijds gezien als een specialist, anderzijds als een hoger opgeleide medisch technicus die leiding kan geven aan complexere projecten. Het werk- en opleidingsniveau 5 staat gelijk aan HBO.

Om de complexiteit van het werkveld te overzien wordt ook MTC of een vergelijkbare opleiding als basis gevraagd (HBO technische bedrijfskunde). Ook deze medisch technicus zal op meerdere technologiegroepen zijn kennis op peil moeten houden, de bij- en nascholing norm is daarom gelijk aan die van de medisch technicus 4. MT5 certificatie met een MBO 4 diploma kan ook mits er voldoende werkervaring is op niveau 5.

I.o., Pro en Expert

Afhankelijk van de hoeveelheid werkervaring kan een medisch technicus aangeduid worden als “in opleiding (i.o.)”, professional (pro) of expert. Het vereiste aantal jaren werkervaring verschilt per niveau. Bij MT3 word je na 1 jaar al aangeduid als professional, bij MT4 en MT5 is dat na 3 jaar werkervaring. Medisch technici met meer dan 4 jaar (MT3) of meer dan 6 jaar (MT4, MT5) werkervaring én die één of meer deskundigheidsgebieden hebben verworven, kunnen zich expert noemen.

Deskundigheidsgebieden

Medisch technici die binnen een bepaalde technologiegroep in drie jaar meer dan 600 uur werkzaam zijn geweest en daarin meer dan 12 uur aan scholing hebben gevolgd, kunnen met recht aangemerkt worden als deskundige op dat gebied die over actuele kennis beschikken. Voor de definiëring van technologiegroepen is de QMT* classificatie gevolgd.

Er zijn 37 technologiegroepen waaronder bijvoorbeeld: Anesthesie en beademingsapparatuur, Infusiepompen, Radiodiagnostische apparatuur (Röntgen, CT).

Bij- en nascholing

Het bijhouden van het vak is belangrijk voor het verkrijgen en behouden van certificatie. De norm voor MT3 is 24 uur deskundigheidsbevordering in drie jaar. Voor MT4 en MT5 is de norm 72 uur in drie jaar. De volgende type activiteiten zijn aangemerkt als deskundigheidsbevordering:

  • Training, workshop, seminar, congres, gebruikerstraining (fabrikant)
  • Publicatie / boek
  • Gastdocent / Voordracht/ Webinar
  • Vakbeurs
  • Vakliteratuur / literatuurstudie
  • Commissiewerk

Contact