Online VZI ALV met TechTalk 2022

Voorwoord

De VZI organiseert vanwege de COVID-19 pandemie voor het derde achtereenvolgende jaar in een webinar haar 44e Algemene Ledenvergadering. We zijn statutair gehouden aan een jaarlijkse ledenvergadering, begrotingen moeten immers door de leden worden vastgesteld en nieuwe bestuursleden moeten door de leden worden benoemd.

De ALV wordt ook dit jaar gecombineerd met een TechTalk. Medische Techniek is een containerbegrip en niet iedereen heeft daar een even duidelijk beeld van. Wat houdt het in om in dit vakgebied te werken? Leg dat op een verjaardag maar eens uit! Daarom heeft VZI een 7 tal functieprofielen ontwikkeld. Tijdens de TechTalk krijgen de verschillende functieprofielen een gezicht en komen we meer te weten over wat de functies inhouden. Welke taken worden er verricht? Wat zijn de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Welke opleidingen en trainingen zijn gevolgd om de functie goed te kunnen vervullen? Ervaart men ook knelpunten in de uitoefening van de functie? Een echte TechTalk voor en door Medisch Technici!

Programma

Aan het programma wordt momenteel nog hard gewerkt. Graag delen wij het programma alvast met u in concept. Er zullen nog enkele onderwerpen aan worden toegevoegd.

09.00-11.00u    
Opening
Henk Imming, Voorzitter VZI

Jaarplan en Planning 2022-2023
Henk Imming, Voorzitter VZI

VZI Algemene Ledenvergadering
(Voor alle documenten zie Ledenportaal >Bestanden)

VZI ALV
Henk Imming, Voorzitter VZI

 • Terugblik 2021
 • Notule ALV 2021
 • Toelichting jaarverslag 2021

Financiën
Marcel Hoge Bavel, Penningsmeester VZI

 • Toelichting financiële resultaten 2021
 • Verslag kascommissie
 • Dècharge penningmeester (Henk Imming)
 • Toelichting begroting 2022
 • Kascommissie 2022

Bestuur
Henk Imming, voorzitter VZI

 • Aftredende en herkiesbare bestuursleden

Conform artikel 9 lid 7 van de Statuten van de VZI dienen bestuurskandidaten die door ten minste zes leden worden aangedragen tijdig aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.

Rondvraag en sluiting van de ALV
Henk Imming, Voorzitter VZI

11.00-11.15u    
Pauze

11.00-13.00u  
VZI TechTalk: Functieprofielen Medisch Technici

Voorzitter: Edwin Vliek, Medisch Technicus, Meander Medisch Centrum

VZI-leden uit de verschillende beroepsprofielen aan het woord:

•    Managers Medische Techniek
die ontwikkelingen in hun vakgebied willen weten
•    Medisch Technici
die zich zelfstandig willen profileren
•    Horizontale instromers
die graag Medisch Technicus willen worden
•    Studenten Medische Techniek
die zoekende zijn in hun opleidingstraject
•    Next Generation
die durven te vernieuwen
•    Medisch Technoloog
die de technologieën van morgen willen weten
•    Ondernemers in de Medisch Industrie
die aansluiting zoeken bij hun dienstverlening

13.00u         
Afsluiting

Dit evenement is alleen voor VZI-leden toegankelijk.

Accreditatie

Voor deze ALV met TechTalk wordt accreditatie aangevraagd voor het VZI Kwaliteitsregister.

Inschrijfkosten

Het online volgen van de VZI ALV met TechTalk 2022 is kosteloos.

Sponsoren

De VZI ALV met TechTalk 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

 • Inschrijving: Leden

  € 0,00
  VZI leden

  01-01-2022 00:00 t/m
  10-03-2022 00:00