VZI HealthTech Talk: eHealth & ziekenhuis verplaatste zorg

Beste genodigden,

Op dinsdag 27 september organiseert de VZI een HealthTech Talk over eHealth en Ziekenhuis verplaatste zorg. We zijn te gast in het TechMed Centre van de Universiteit Twente te Enschede. Hier vindt o.a. onderzoek en ontwikkeling plaats op het gebied van eHealth.

eHealth of digitale zorg wordt steeds meer toegepast en is ook nog volop in ontwikkeling. Zowel de zorg alsook het werk van de technici zal hierdoor gaan veranderen. Deskundigen van de Universiteit Twente en uit het bedrijfsleven zullen diverse presentaties verzorgen over actuele ontwikkelingen, toekomstverwachtingen, privacybescherming, informatiebeveiliging en MDR. Verder kan je deelnemen aan een rondleiding in het TechMed Centre en een kijkje nemen in de Ok's, IC, simulatiecentrum en het eHealth house.

Wij rekenen op grote belangstelling voor deze HealthTech Talk, het mogelijke aantal deelnemers is om praktische redenen echter beperkt, dus meld je zo spoedig mogelijk aan.

We begroeten je heel graag op 27 september!

Met collegiale groet,

Team Events
Nicole Roosjen, Edwin Vliek, Michiel Benink, Ferdi van der Pluym en Frank Gerritsen

Concept programma 2022

09.30 – 10.00 uur Ontvangst en registratie
10.00 – 10.10 uur Welkom
  Henk Imming, Voorzitter VZI
10.10 – 10.15 uur Opening door de dagvoorzitter
  Peter van Alphen, Rescope
10.15 – 10.45 uur Veranderende zorg - Invloed van ziekenhuis verplaatste zorg op patiënten, technici en medici
  dr. ir. Lieke Poot, Chief Medical Information Officer en klinisch fysicus/RVE voorzitter Zorgtechnologie, Isala
  De druk op de ziekenhuiszorg is groot. Er komen steeds meer en oudere patiënten. Tegelijkertijd moeten de kosten van de zorg beperkt worden en zijn er steeds minder mensen die in de zorg kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat de zorg verandert, en technologische oplossingen kunnen daarin een katalysator zijn. Deze veranderingen hebben grote impact op patiënten, artsen, verpleegkundigen en ook technici. Want hebben we wel de juiste digitale vaardigheden en middelen om de zorg op deze manier te verlenen? De zorg moet juist toegankelijk blijven voor ouderen, laag geletterden en mensen met een laag inkomen. Artsen en verpleegkundigen moeten maximaal gefaciliteerd worden door technologische oplossingen die betrouwbaar werken en zorgen voor een geïntegreerde workflow. En voor technici betekent dit dat de werelden van medisch technologie en ICT steeds dichter bij elkaar komen, en dat we moeten nadenken over beheer van medische apparatuur bij patiënten thuis
   
10.45 – 11.15 uur Presentatie van enkele lopende projecten bij het TechMed Centre:
  - Een Early Warning System om complicaties bij diabetespatiënten te voorkomen
  Spreker: Iris ten Klooster, Msc, Phd. Vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente
  Diabetische voetulcera zijn een ernstige complicaties die de levensstijl en gezondheid van patiënten verslechteren. Om dit te voorkomen wordt er in het Power4FitFoot project een Early Warning System (EWS) ontwikkeld. Met dit EWS kunnen patiënten en (informele) zorgverleners op tijd ingrijpen om een ulcera en amputaties te voorkomen. Op dit moment wordt er in samenwerking met ZGT een machine learning model ontwikkeld op basis van de elektronische patiëntendossiers van diabetespatiënten. De vervolgstap is het in kaart brengen van behoeften van stakeholders in de diabeteszorg om de waarde en vereisten van het EWS te bepalen.
  - 2e presentatie volgt
  Spreker volgt
11.15 – 11.45 uur Ochtendpauze
11.45 – 12.15 uur eHealth en kwaliteit van data; betrouwbaarheid, privacy en veiligheid van digitale informatie en communicatie
  Spreker: Nicole Koster, MSc Health Services and Technology Innovations, medical and nursing informatics advisor, TechMed Centre & Universiteit Twente
  Er is een toenemend gebruik van medische technologie in de thuissituatie. Zeker in de afgelopen decennia. Dit vraagt al lange tijd om uniformiteit bij de (veilige) toepassing van medische technologie thuis.
En door de coronacrisis is deze toename exponentieel gegroeid. Er zijn minder mogelijkheden voor een medisch professional en patiënt/cliënt om elkaar fysiek te ontmoeten. Om toch zorg te kunnen leveren zetten veel zorgaanbieders extra in op het maximaal benutten van digitale toepassingen die ze al hebben, en op voor hen nieuwe toepassingen. Denk aan beginnen met beeld- en videobellen met patiënten of versneld invoeren of uitrollen ehealth toepassingen.
Naast de klinische praktijk van zorgverlening met gebruik van eHealth, is er uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar eHealth. Zowel binnen ziekenhuizen, als bij partners van ziekenhuizen zoals andere zorginstellingen en universiteiten. Er is een woud aan wet- en regelgeving en aan veldnormen, zoals het convenant medische technologie, binnen de ziekenhuiszorg. Patiëntveiligheid staat hierin voorop. Daarnaast gelden wetten en normen rond informatie beveiliging en bescherming van privacy van persoonsgegevens. Data uit eHealth-toepassingen zoals apps en wearables moeten worden verwerkt. Verschillende handvatten kunnen informatici en onderzoekers helpen hier hun weg in te vinden maar het overzicht ontbreekt voor velen. Het doel van deze sessie is een beeld te schetsen van dit landschap.
12.15 – 13.00 uur De rol van technologie in ziekenhuis verplaatste ouderenzorg
  Spreker: Michiel Klitsie, Tribe Lead Health Record / Technical Physician / Software Engineer, Nedap Healthcare
13.00 – 14.00 uur Lunchpauze
14.00 – 14.45 uur Parallelsessies ronde 1
  - 1e Rondleiding door het TechMed Centre
  - Discussie: Risico’s van naar thuis verplaatste zorg
  Discussieleider: Saskia Aarnink MSc, Algemeen klinisch fysicus, Medisch Spectrum Twente
14.45 – 15.30 uur Parallelsessies ronde 2
  - 2e Rondleiding door het TechMed Centre
  - Korte presentatie(s) door enkele externe sprekers:
14.45 - 15.05 uur De meerwaarde van IoT voor hoogwaardige ECG-diagnostiek bij de patiënt thuis
  Spreker: Christiaan Hoff, CEO, TeMeCo B.V.
  De laatste jaren komen er steeds meer slimme devices op de markt voor uiteenlopende lichaamsmetingen. Dit varieert van het periodiek meten en bijhouden van bloeddruk, zuurstofsaturatie, lichaamsgewicht of temperatuur. Ook op het gebied van ECG zijn er de afgelopen jaren diverse nieuwe devices beschikbaar gekomen. Veel grote partijen zoals Apple, Fitbit en Samsung hebben bijvoorbeeld een smartwatch ontwikkeld waarmee hartritmemetingen kunnen worden uitgevoerd.
Nieuwe apparatuur bevat steeds vaker connectiviteit of maakt gebruik van een smartphone, waardoor het als IoT-oplossing kan fungeren. Daardoor is er steeds meer meetdata online toegankelijk via een portal of app. Nieuwe apparatuur wordt steeds kleiner en slimmer, maar zorgt er ook voor dat de zorg zich verplaatst van het ziekenhuis naar de huiskamer van de patiënt.
Maar zijn deze devices allemaal toepasbaar voor het ziekenhuis, passen deze binnen de werkprocessen en bieden ze eigenlijk wel voldoende klinische meerwaarde?
Wij hebben SenseLink ontwikkeld om op klinisch hoogwaardige wijze ECG-registraties bij de patiënt thuis af te nemen. Door de integratie van remote connectiviteit in de SenseLink en de integratie van onze oplossing in het ziekenhuisnetwerk, kan elke meting op afstand worden gevolgd. Trenddata en ECG-data kunnen live worden bekeken en beoordeeld. In mijn presentatie zal ik u meenemen in onze filosofie en hoe het product tot stand is gekomen. Ook zal ik een aantal praktijkervaringen delen over de meerwaarde van IoT voor first-time-right ECG-diagnostiek.
15.05 - 15.30 uur Continuous Monitoring
  Sprekers: Ferdi van der Pluym, Medisch Technicus, Radboudumc en Erik Gelderblom, Klinisch Fysicus, Radboudumc
15.30 – 16.00 uur Middagpauze
  How to drive on the bumpy road of MedTech Innovation
  Spreker: prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk, Chair of Health Technology Implementation, Universiteit Twente
  De weg van innovatief idee naar product in de zorg kent vele uitdagingen en deze reis moet goed voorbereidt worden om het eindpunt te kunnen bereiken. Samenwerking vanaf het begin met stakeholders zoals medici, patiënten, bedrijven, overheid, verzekeraars etc is essentieel. Bij zowel MedTech ontwikkelingen vanuit ziekenhuizen als universiteiten worden bepaalde stakeholders te laat betrokken waardoor de veelbelovende innovatie niet de zorg bereikt. Met de introductie van de nieuwe Medical Devices Regulations zijn er nog meer obstakels op de weg gekomen die nu ook van toepassing zijn voor veel eHealth applicaties. Er zijn programma’s gestart om onderzoekers en jonge ondernemers te begeleiden op deze ‘bumpy road’ o.a. met formats voor het IMDD, risico analyses en METC aanvragen. Ook vanuit de overheid is men druk met implementatie van de regelgeving in goede banen te leiden echter dreigen er zelf medische hulpmiddelen van de markt te verdwijnen en wordt innovatie sterk vertraagd. Het is van groot belang niet het oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen: het leveren van veilige en effectieve zorg voor de patiënt.
16.45 – 17.00 uur Evaluatie en sluiting door de dagvoorzitter
17.00 – 17.45 uur Netwerkborrel

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de VZI en de NVKF.
De NVKF heeft 5 accreditatiepunten toegekend.

Inschrijfkosten

VZI lid €   85,-
Niet-lid (geen firma)      € 145,-
Student/gepensioneerd   €   45,-
Erelid €     0,-
VZI gast lid (inschrijving verloopt via sponsorformulier
en is op te vragen via vzi@roijecongressen.com)
€ 350,-

Klik om in te schrijven op de blauw button rechts bovenaan deze pagina.

Organisatie

Roijé Congressen B.V.
Herengracht 577
1017 CD Amsterdam
t 020-3300941
vzi@roijecongressen.com
www.roijecongressen.com