Online VZI ALV met TechTalk 2021

Voorwoord

De VZI organiseert vanwege de COVID-19 pandemie voor het tweede achtereenvolgende jaar in een webinar haar 43e Algemene Ledenvergadering. We zijn statutair gehouden aan een jaarlijkse ledenvergadering, begrotingen moeten immers door de leden worden vastgesteld en nieuwe bestuursleden moeten door de leden worden benoemd. Het eerste webinar was best wel spannend, geen idee hoe ons verhaal zou overkomen en hoe de online stemrondes zouden verlopen. Dankzij de sprekers, moderator en professionele organisatie is de ALV 2020 goed verlopen, de verbeterpunten die er ook waren nemen we mee naar deze webinar. We missen echter het persoonlijke contact met onze leden, hopelijk kunnen we elkaar binnenkort weer onder normale omstandigheden ontmoeten en de handen schudden.

We starten de ALV met een presentatie over het VZI Jaarplan, gevolgd door een presentatie over de MDR. René Drost geeft de laatste stand van zaken door, met betrekking tot de impact van de MDR op het werk van de medisch technici. Zoals iedereen inmiddels weet, treedt de MDR vanaf 26 mei dit jaar in werking.

Aansluitend op de VZI ALV hebben we een interessante TechTalk op het programma staan met als titel “Samenwerken met Medische Techniek”. In 2021 staat weer een hoop te gebeuren. Medisch Technici moeten aan alle kanten en steeds meer samenwerken met diverse groepen, waarbij iedereen zijn eigen belangen heeft. Hoe gaan we hiermee om?

De programmacommissie heeft weer zeer interessante sprekers weten te strikken. Raymond Groenewegen over contractmanagement voor de samenwerking met inkoop en externe leveranciers en hoe je met contractmanagement meer kunt bereiken dan je vooraf zou denken, Martijn Schasfoort voor de samenwerking met ICT. Dit is een hot topic dat al tot veel discussies heeft geleid. Als kers op de taart is het natuurlijk altijd leuk om van elkaar te leren. Vooral in de bizarre tijd die deels al achter ons ligt. Doormiddel van een panelgesprek wordt teruggeblikt op de coronacrisis. Wat hebben medisch technici gedaan in het kader van de corona aanpak? En hoe is daarbij binnen de ziekenhuizen samengewerkt? Een sessie waarin we nieuwe ideeën en inzichten met elkaar delen.  

Tenslotte wil ik de sponsors alvast hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

Wij wensen jullie allen een boeiende en leerzame ALV en TechTalk toe!

Hartelijke groet,
Henk Imming
Voorzitter VZI

Programma

09.00-11.00u    
Welkom
Bestuur presenteert het VZI Jaarplan 2021
Dhr. H. Imming, Voorzitter VZI

Impact MDR op ons vak
Dhr. R. Drost, VZI werkgroep MDR

VZI Algemene Ledenvergadering
(De ALV agenda en documenten zijn op de VZI-site ter beschikking gesteld.)

Conform artikel 9 lid 7 van de Statuten van de VZI dienen bestuurskandidaten die door ten minste zes leden worden aangedragen tijdig aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.

11.00-11.15u    
Pauze

VZI TechTalk: Samenwerken met Medische Techniek
Voorzitter: Dhr. E. Vliek, Medisch Technicus, Meander Medisch Centrum

11.15 – 11.45u        
Contractmanagement, van hype naar meerwaarde
Dhr. R. Groenewegen, Interim inkoopspecialist en contractmanager in de gezondheidszorg, Greenways Consultancy

Al enige tijd krijgt contractmanagement steeds meer aandacht. Het lijkt zelfs een heuse hype! Tot op heden kreeg dit onderwerp slechts beperkte prioriteit binnen de ziekenhuizen, al pretenderen veel ziekenhuizen wel iets te doen met contractmanagement. Een interessante ontwikkeling, maar wat houdt contractmanagement in, wat kan dit voor jou ziekenhuis betekenen en hoe pak je dit aan? Daarbij is het belangrijk dat je het uiteindelijke doel voor ogen houdt, niet alleen meegaat met de hype maar zorgt voor meerwaarde in het ziekenhuis. Graag neem ik jullie mee in de wereld van contractmanagement.

11.45 – 12.15u       
ICT-er gaat naar de MT-er
Dhr. M. Schasfoort, Manager Zorg & Informatie Technologie, Máxima MC Eindhoven/Veldhoven

De medisch technologische infrastructuur maakt steeds meer gebruik van communicatie netwerken om enerzijds gegevens centraal op te slaan en beschikbaar te stellen voor uitwisseling van deze gegevens. Wet- en regelgeving op gebied van o.a. data-security dwingt instelling om daarbij ICT-standaarden toe te passen. Vanuit de visie “juiste-zorg-op-de-juiste plek” gaat dit alleen maar toenemen. Wat is de rol van de medisch instrumentatie technicus hierin en is het samenwerken met een IT afdeling wel mogelijk?

12.15 – 12.45u   
Paneldiscussie: Samen Corona verslaan
Teruggeblikt op de coronacrisis. Wat hebben medisch technici gedaan om corona te verslaan? En hoe is daarbij binnen de ziekenhuizen samengewerkt?

12.45u         
Afsluiting
Met de mogelijkheid om online met elkaar na te praten.

Dit evenement is alleen voor VZI-leden toegankelijk.
Voor alle documenten zie Ledenportaal >Bestanden

Accreditatie

Er zijn 4 accreditatiepunten toegekend.

Inschrijfkosten

Het online volgen van de VZI ALV met TechTalk 2021 is kosteloos.

Sponsoren

De VZI ALV met TechTalk 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

 

 

  • Inschrijving: Leden

    € 0,00
    VZI leden

    22-03-2021 00:00 t/m
    20-05-2021 00:00